Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ticaret Hukuku ŞİRKETİN BORÇLU OLARAK DEVREDİLMESİ

ŞİRKETİN BORÇLU OLARAK DEVREDİLMESİ

Ticari İşletme, Tacir, Anonim ve Limited Şirketler, Sigortacılık, Deniz Ticareti, Taşıma, Çek, Bono, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri, Kooperatifler, Kollektif ve Komandit Şirketler...

retnil Site Üyesi

Mesajlar: 40


Selamlar.
Zamanında akrabamın şirketini kendi üstüme devir aldım. Limited şirket tek başıma müdür olarak görünüyorum yani ortağım falan yoktur.Şuanda da maliye,siğorta vs gibi kurumlara da vergi borcu mevcuttur. Akrabamda şirketi başka kişiye devir yapmak istiyor ben zarar görmeyeyim diye. Ancak mevcut borçlardan dolayı şirketi tamamen devir yaptığımda o borçlardan bende sorumlu olurmuyum acaba? Kısacası devir yaptığımda sıfır borçsuz çıkmak istiyorum. Şirket bu arada Limited şirkettir. Devir yaptıktan sonra yoksa bende o borçlardan vede devralan kişinin yapacağı borçlardan da mesul olurmuyum? Lütfen acil yardım eğer böyleyse kendimi korumaya almak adına şirketi devretmeyeceğim. Mevcut.borçları kapatmasını ve o şekilde devir yapacağımı belirteceğim. Ayrıca sorumlu olur isek nekadar süreyle ben sorumlu olurum devir ettikten sonra. Bir şekilde borçsuz olarak çıkmam lazım. Yardım lütfen
Teşekkürler


IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1299
Konum: Virankaya


Borç senin devraldığın kişiye aitse şirketi devraldığın için sorumlu olursun. Henüz borçlanmadan sen de bir başkasına devredersen senin devraldığın kişinin borçlarından sorumlu olmazsın.
Resim

retnil Site Üyesi

Mesajlar: 40


Yok hocam borçlar ben devir aldıktan sonra ortaya çıkan oluşan borçlardır. Öncesi borç yoktu. Ben devir aldıkyitan sonra maliye,siğorta vs oluşan borçlar. Bu durumda nasıl olur peki?

Bu haliyle yani borçlu haliyle bende başkasına debir yaparsam sorumlulukların neler olur. Limited şirket ortak yok direk şirket müdürü geçiyorum ben.
Teşekkürler

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1299
Konum: Virankaya


Limited şirketlerin tahsil edilemeyen amme borçlarından dolayı ortakların yanında kanuni temsilciler de şahsen sorumludur.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (“VUK”) 10. maddesi uyarınca, “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır.”

Bunun yanında AATUHK Mükerrer Madde 35 uyarınca da, “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

Yukarıda yer alan iki hüküm de değerlendirildiğinde varılması gereken sonuç şudur ki, limited şirketin malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen amme borçlarından dolayı kanuni temsilci yani müdür şahsen sorumludur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ortaklar için geçerli olan sınırlı sorumluluk ilkesinin müdür için geçerli olmadığıdır. Zira, ortaklar söz konusu amme alacaklarından dolayı yalnızca sermaye payları oranında sorumlu tutulurken, müdürün sorumluluğu borcun tamamı kadardır.


Prof. Dr. Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Esaslar Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Adalet Yayınevi – Ankara 2016,
s. 814
Resim


Dön Ticaret Hukuku