Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Isı Pay Ölçer

Isı Pay Ölçer

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

Mesaj 15 Nis 2019 09:52
EMEKLİ Site Üyesi

Mesajlar: 19


Merhaba. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe göre, toplu konutlarda yönetim kurulunun merkezi ısınmada yakıt türü değişikliği, bireysel ısınmadan merkez ısıtmaya veya merkezi ısıtmadan ferdi ısıtmaya geçerken karar alma yetkili vardır. Yönetimlerin, Merkezi sistemde olup ta, takılı ve çalıştırılmaya hazır vaziyette olan ısı ölçeri istemiyoruz deme yetkisi yok diye biliyorum. Toplu konut yönetimleri; Isı ölçeri istemiyorsan merkezi sistemden ferdi sisteme geçeceksin. Yargıtay kararlarını yanlış yorumlayıp, ısı ölçer konusunda yönetim ve kat malikleri yetkili diyen bazı Mahkeme kararları görüyorum. Sizce durum nasıldır, açıklarsanız sevinirim.


Mesaj 17 Nis 2019 10:33
Admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28882EMEKLİ yazdı:
Merhaba. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe göre, toplu konutlarda yönetim kurulunun merkezi ısınmada yakıt türü değişikliği, bireysel ısınmadan merkez ısıtmaya veya merkezi ısıtmadan ferdi ısıtmaya geçerken karar alma yetkili vardır. Yönetimlerin, Merkezi sistemde olup ta, takılı ve çalıştırılmaya hazır vaziyette olan ısı ölçeri istemiyoruz deme yetkisi yok diye biliyorum. Toplu konut yönetimleri; Isı ölçeri istemiyorsan merkezi sistemden ferdi sisteme geçeceksin. Yargıtay kararlarını yanlış yorumlayıp, ısı ölçer konusunda yönetim ve kat malikleri yetkili diyen bazı Mahkeme kararları görüyorum. Sizce durum nasıldır, açıklarsanız sevinirim.


Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 14/05/2015 tarihli, 2014/19946 Esas ve 2015/8351 Karar sayılı kararında ''Isı Pay Ölçer Sisteminin ancak Kat Mülkiyeti Yasasının 42. Maddesine göre kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları karar ile takılabileceği" belirtilmiştir. Bu anlamda takılı ve çalıştırılmaya hazır vaziyette olan ısı ölçerin çalıştırılmaya başlanması da kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları karar ile olur diye düşünüyorum.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön Eşya Hukuku