Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku 3573 SAYILI KANUN

3573 SAYILI KANUN

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

Mesaj 15 May 2019 11:26
ALARARAMAZAN Site Üyesi

Mesajlar: 1


MERHABA,
3573 sayılı kanuna göre imar ihyası tamamlanmış , Antalya valiliğinin tapuyu alabilmemiz için onay yazısı alınmış fakat tapusu alınmamış bir zeytincilik parselimiz bulunmakta orman kadostrasında arazimiz orman olarak işlem görmüş, 0 yıllık zaman aşımından önce itiraz davası açılmış ama hala davam etmektedir. dava tarihi 1990 bununla ilgili emsal karar varmıdır.


Dön Eşya Hukuku