Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Kamulaştırmasız El Atma Davasında İdare Lehine Bozma Sonrası Tapu İptal ve Tesci

Kamulaştırmasız El Atma Davasında İdare Lehine Bozma Sonrası Tapu İptal ve Tesci

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

avukatozgur Site Üyesi

Mesajlar: 21


Kamulaştırmasız el atma davası sonucu yerel mahkeme kararıyla tazminata mahkum edildik ve karşılığında tapuyu malikten devir aldık. Biz tazminat ödedik, malikin taşınmazını; tapusunu ise biz aldık. (Belediye bizim üzerimize tahsislemiş arsayı bundan dolayı davacı taşınmazında herhangi bir tasarrufta bulunamadığıı, bu sebeple tazminat karşılığında arsayı karşı tarafa;bize devredilmesi için dava açmıştı.) Danıştay ise kararı bozdu, davacı ise karar düzeltme yoluna gitti, dosya halen neticelenmedi...Bu bozma ilamına dayalı olarak tapu iptal ve tescili davası açabilir miyim sizce? Yani arsaya ihtiyacımız yok, o sebeple iptal ettirip karşı tarafa tekrar tapuyu geçireceğiz.


Dön Eşya Hukuku