Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Kamulaştırmasız El Atma Davasında İdare Lehine Bozma Sonrası Tapu İptal ve Tesci

Kamulaştırmasız El Atma Davasında İdare Lehine Bozma Sonrası Tapu İptal ve Tesci

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

avukatozgur Site Üyesi

Mesajlar: 21


Kamulaştırmasız el atma davası sonucu yerel mahkeme kararıyla tazminata mahkum edildik ve karşılığında tapuyu malikten devir aldık. Biz tazminat ödedik, malikin taşınmazını; tapusunu ise biz aldık. (Belediye bizim üzerimize tahsislemiş arsayı bundan dolayı davacı taşınmazında herhangi bir tasarrufta bulunamadığıı, bu sebeple tazminat karşılığında arsayı karşı tarafa;bize devredilmesi için dava açmıştı.) Danıştay ise kararı bozdu, davacı ise karar düzeltme yoluna gitti, dosya halen neticelenmedi...Bu bozma ilamına dayalı olarak tapu iptal ve tescili davası açabilir miyim sizce? Yani arsaya ihtiyacımız yok, o sebeple iptal ettirip karşı tarafa tekrar tapuyu geçireceğiz.MUSTAFA ERDOĞAN Kullanıcı avatarı
Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 62
Konum: Türkiye


MERHABA,

2575/m.50 uyarınca danıştayca verilen bozma kararına uyabileceği gibi bu kararda ısrar edebilir. Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar ederse, ısrar kararının temyizi halinde, talep, konusuna göre danıştay idari veya vergi dava daireleri kurulunca incelenir ve karara bağlanır. danıştay idari ve vergi dava daireleri kurulları kararlarına uyulması (ancak o zaman) zorunludur.

2575/m.1 uyarınca Danıştay, türkiye cumhuriyeti anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. (Sadece hukuki denetim yapılır.)

2576/m.3/A uyarınca Bölge İdare (İstinaf) Mahkemeleri, istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak ve yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak ile görevlidir. (Kanunda belirtilen sınırlar ve kurallar çerçevesinde maddî ve hukukî denetim yapılır.)

Her ikisi de kanun yolu olmakla birlikte, temyizle (Danıştay ile) İstinafın nitelikleri temelde farklıdır. İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır.

Netice olarak; Yerel Mahkemenin kesinleşen kararları ile Bölge İdare Mahkemesi kararları icraya konulabilir, anlamı ortaya çıkmaktadır.

SAYGILAR..


Hukukun kaynaklarından ücretsiz olarak yararlanılması sonucu kolaylık ve bilgi akışı sağlamak amacıyla hiçbir maddi menfaat ve kar amacı güdülmeksizin paylaşım yapılmakta olup, yer verilen bilgiler reklam veya hukuki yardım niteliği taşımamaktadır.  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku