Kamulaştırma davası hakkında

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...
Cevapla
hukukseven1
Onaylı Üye
Mesajlar: 348
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen hukukseven1 » 24 Eki 2018 22:12

Değerli site yöneticileri öncelikle değerli cevap ve bilgileriniz için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Kamulaştırma hakkında engin bilgi ve tecrübelerinizden paylaşımda bulunursanız çok memnun oluruz.
Demiryolları tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz için bilirkişiye tespit ettirilen bedel ziraat bankasına dekont no ile yatırılıyor.
bu bedel bankadan tapu sahibi olan kişi tarafından alınıyor ve ardından bir buçuk ay sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde Kamulaştırma bedeli tespitine ve müvekkil idare adına tescili davası için ön inceleme duruşmalı olarak tarih veriliyor tensip zaptı geliyor.
Şimdi bu durumda cevap dilekçesinde itiraz edilebilir mi ve itiraz edilirse bankadan depo edilen bedel çeklidiğine göre fiyat artırımı nasıl olur?
Bu tür davalarda cevap dilekçesi nasıl olmalı ve örnek karar mevcut ise yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılarımla


Saygılarımla
İyi Çalışmalar

hukukseven1
Onaylı Üye
Mesajlar: 348
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen hukukseven1 » 24 Eki 2018 23:01

Değerli bilgilerinizi paylaşırsanız sizlerin sayesinde bizlerde bilgilenmiş olacağız tekrar teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

hukukseven1
Onaylı Üye
Mesajlar: 348
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen hukukseven1 » 25 Eki 2018 00:08

Değerli site yöneticileri
Burada takıldığımız nokta şu şekil;
hesap kapama olarak bankaya yatırılan miktar alınıyor ve ardından kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve idare adına tesciline olmak üzere ön incelemeli duruşma günü veriliyor.
Bu durumda tekrardan para mı yatacak anlamında oluyor?
Yani üç taksitte yatırılır denmekte bu alınan ilk miktar ilk taksit mi oluyor?
Saygılarımla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22056
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen teoman » 25 Eki 2018 09:08

>Bankadan paradan çekilmesi ile ilgili olarak;

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2005/7965
KARAR NO: 2005/10341
KARAR TARİHİ: 01.01.2005


Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçe ile istenilmiş, davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince duruşma isteminde bulunulmuş olmakla duruşma için belirlenen 04.10.2005 günü temyiz eden davacı idare vekili Av. Nilay Belen ile temyiz eden bir kısım davalılar vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak temyiz isteminin süresinde olduğu görülüp, taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra, dosyadaki kâğıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece, aynı Yasanın 27. maddesi uyarınca belirlenen kamulaştırılan taşınmaz bedelinin davalılar tarafından bloke edilen bankadan alınması nedeniyle bu bedelin davalılar tarafından kabul edildiği gerekçesi ile 27. madde gereği belirlenen bedelin tesbiti le taşınmazın davalı adına tesciline karar verilmiş, hüküm davacı idare ve bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor yöntem bakımından yasa hükümlerine uygundur. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde değildir. Bir kısım davalılar vekilinin temyizine gelince;

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi acele el koymaya yöneliktir. Anılan maddedeki kıymet taktiri 10. maddeye göre yapılan kıymet taktiri olmayıp tesbit mahiyetindedir. Bu maddeye göre yapılan kıymet taktiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere kamulaştırma işlemleri tekemmül ettirilir. Davada taşınmazın mahkemece dava tarihine göre yeniden değer tesbiti yapılır ve bankaya tesbit edilen bu bedel bloke ettirilecek kararın kesinleşmesi beklenmeden davacıya ödettirilir ve taşınmaz da davacı idare adına tescil edilir.

Davalının 27. maddeye göre tesbit edilip, bankaya bloke edilen bedeli alması 10. maddeye göre bedel tesbitini ortadan kaldırmaz. Bu durumda mahkemece yapılan keşif sonucu taşınmazın tesbit edilen bedelinden önceki bloke edilip davalıya ödenen bedel indirildikten sonra, varsa fark bedel bloke ettirilip kararın kesinleşmesi beklenmeden davalıya ödenmesi için ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı gerekçe ile hüküm kurulması,

Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davalılara geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davacı idareden alınmasına ve temyiz eden bir kısım davalılar yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 400,00-YTL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine 04.10.2005 gününde oy birliğiyle karar verildi.


>Tescil davasında kamulaştırma dosyasındaki tespit edilen bedelle yetinilmemesine ilişkin olarak;

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2008/7975
KARAR NO: 2008/10058
KARAR TARİHİ: 17.07.2008

>DEĞER TESPİTİ--GELİR METODU


ÖZET :Acele kamulaştırma nedeniyle verilen el koyma kararları, hukuk tekniği itibariyle, değer tespiti mahiyetindedir.

Fındıklık niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma bedelinin gelir metoduna göre tespiti gerekir.

( 2942 s. Kamulaştırma K. m. 11, 27 )

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmaz bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmaz bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme esas alınarak bedele hükmedilmiş, karar davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Yasa'nın 4650 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırma nedeniyle verilen el koyma kararları taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümleyen nihai bir karar niteliğinde olmayıp, hukuk tekniği itibariyle değer tespiti mahiyetindedir.

Mahkemece oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak fındıklık niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma bedelinin gelir metoduna göre tespiti suretiyle değerinin biçilmesi gerekirken, acele el koyma dosyasında belirlenen verilerle yetinilerek eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 17.07.2008 gününde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen Admin » 25 Eki 2018 09:13

hukukseven1 yazdı:Değerli site yöneticileri öncelikle değerli cevap ve bilgileriniz için çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Kamulaştırma hakkında engin bilgi ve tecrübelerinizden paylaşımda bulunursanız çok memnun oluruz.
Demiryolları tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz için bilirkişiye tespit ettirilen bedel ziraat bankasına dekont no ile yatırılıyor.
bu bedel bankadan tapu sahibi olan kişi tarafından alınıyor ve ardından bir buçuk ay sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde Kamulaştırma bedeli tespitine ve müvekkil idare adına tescili davası için ön inceleme duruşmalı olarak tarih veriliyor tensip zaptı geliyor.
Şimdi bu durumda cevap dilekçesinde itiraz edilebilir mi ve itiraz edilirse bankadan depo edilen bedel çeklidiğine göre fiyat artırımı nasıl olur?
Bu tür davalarda cevap dilekçesi nasıl olmalı ve örnek karar mevcut ise yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılarımla

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2017/12103
KARAR NO : 2018/15157


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda:
Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş ise de, dosyada davetiye gideri bulunmadığından, duruşma isteminin reddi ile incelemenin evrak üzerinden yapılmasına karar verilerek, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Kısmen tarım arazisi kısmen kapama zeytin bahçesi niteliğindeki Yenmiş köyü 292 parsel sayılı taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;

1)Kapama zeytinlik olarak değerlendirilen kısma ilişkin olarak; Yargıtay uygulamalarına göre arazi niteliğindeki bir taşınmazın değeri belirlenirken daha önceki yıllara ilişkin olarak (5 yıl) normal koşullarda Tarım İlçe Müdürlüğünce tespit edilen verim miktarlarının ortalamasının dikkate alınması gerekir. Verim miktarlarının geçmiş yıllara oranla bir yılda bu denli değişip azalmış olmasının olağan kabulü mümkün değildir.

Bu durumda mahkemece 2013 yılında Kemalpaşa İlçesinde olağandışı durumlar nedeniyle verim düşüklüğü olduğundan bahisle indirim yapılmadan taşınmazın normal veriminin alındığı yıllar ortalamasına göre bedelinin tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden dekara verim miktarlarında indirim yapılarak değer biçen rapora göre bedel tespiti,

2)Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu dikkate alınarak kapitalizasyon faiz oranının % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken, % 5 oranında alınmak suretiyle eksik bedel tespiti,

3)Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsurun % 300 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre eksik bedel tespiti,

4)Tespit edilen bedele dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 14.09.2013 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği halde, faiz başlangıç ve bitiş tarihleri hüküm fıkrasında açıkça gösterilemeyerek infazda tereddüte yol açılması,

5)Tespit ve depo edilen bedel ile acele kamulaştırma dosyasında depo edilen bedel arasındaki fark 86.940 TL iken hüküm fıkrasında maddi hata sonucu 89.940 TL yazılması,

Doğru olmadığı gibi;

6)7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedel bakımından; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden,

Hükmün, yukarıda açıklanan gerekçelerle davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerinin temyiz istemlerinin kabulü ile BOZULMASINA, temyiz eden davalılardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının ayrı ayrı Hazineye irad kaydedilmesine, 24/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen Admin » 25 Eki 2018 09:18

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2017/30125
KARAR NO : 2018/13687Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 19/04/2017 gün ve 2016/17223 Esas - 2017/11366 Karar sayılı ilama karşı davalılar vekilince verilen dilekçe ile kararın düzeltilmesi istenilmiş, davacı idare vekilince de maddi hatanın düzeltilmesi talep edilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar davacı idare vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmış, bu karara ilişkin davalılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuş, davacı idare vekilince ise ilamda yapılan maddi hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davalılar vekilinin karar düzeltme istekleri
HUMK’nun 440.maddesinde yazılı nedenlerden hiç birisine uymadığından yerinde değildir.

Davacı idare vekilinin ilamda yapılan maddi hatanın düzeltilmesi talebinin incelenmesinde ise;

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden Dairemizin 19/04/2017 tarihli ilamında dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 1.363.110,00 TL tespiti ile fazla depo edilen bedelin iadesine karar verilmesi gerektiğinden bahisle kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiş olup, davacı idareye fazla yatırılan 39.371,49 TL'nin iadesine ilişkin karar verilmişse de acele el koyma dosyasında ve dava dosyasında depo edilen toplam miktarın 1.418.354,00 TL olduğu ve davacı idareye 55.244,00 TL'nin iadesine karar verilmesi gerektiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından,

Davacı idare vekilinin ilamda yapılan maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin talebinin kabulüne, Dairemizin 19.04.2017 gün ve 2016/17223 Esas, 2017/11366 Karar sayılı düzeltilerek onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı idare vekilinin sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;

1-Bozma ilamı sonrası alınan, usul ve yasaya uygun, 24/06/2015 tarihli bilirkişi kurulu ek raporunda belirlenen 1.363.110,00 TL’ye hükmedilmesi gerektiği halde BOTAŞ irtifakı nedeniyle uygun olmayan oranda değer kaybı hesaplayan bilirkişi kurulu ek raporuna göre fazla bedele hükmedilmesi,

2-Mahkemece verilen hüküm Dairemiz bozma kararı ile ortadan kalktığından kamulaştırılan taşınmazın yol olarak terkinine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru değil ise de, bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
a-1. paragrafından (1.415.767,00) rakamının çıkarılmasına, yerine (1.363.110,00) rakamının yazılmasına,

b-2. paragrafının çıkarılmasına, yerine (Tespit edilen bedel acele kamulaştırma dosyasında bloke edildiğinden bu bedel 10/08/2012 tarihinden bloke tarihine kadar faiz işletilmesine, acele kamulaştırmada fazla yatırılan 55.244,00 TL bedel davalıya ödenmiş ise varsa nemaları ile birlikte davalıdan alınıp davacı idareye verilmesine, ödenmemiş ise nemaları ile davacı idareye iadesine) cümlesinin yazılmasına,

c-3. paragrafından (2771,00 TL’nin) ibaresinin çıkarılmasına, yerine (55.244,00) kelimesinin yazılmasına,
d-Ayrı bir bendi olarak (Dava konusu ...köyü, Parsel:1882 Sayılı parselinin 3.765,50-m2'sinin TAPU KAYDININ İPTALİ ile TERKİNİNE;) cümlesinin yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 315,00-TL. para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, 03/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

hukukseven1
Onaylı Üye
Mesajlar: 348
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen hukukseven1 » 25 Eki 2018 09:51

Çok teşekkür ederim,saygılarımı sunarım.
Saygılarımla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22056
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen teoman » 25 Eki 2018 11:03

Rica ederiz.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

hukukseven1
Onaylı Üye
Mesajlar: 348
Kayıt: 03 Eyl 2017 23:30

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen hukukseven1 » 25 Eki 2018 11:06

Sayın Admin ve değerli yöneticiler tekrar çok teşekkür ederim.
Bir bilgi daha öğrenebeilir miyiz değerli bilgilerinizden.
Şimdi burada hesaba yatan parayı almadan önce uzlaşma olmamış kişiye ulaşılamamış .
Uzlaşma olanlar 150 bin tl alırken kişiye ulaşılamadığı için mahkeme buraya 35 bin tl değer biçmiş .
Kamulaştırma tescil ve tespit davası ön duruşma tensip tutanağı gelince kamulaştırma yapan yer ile görüşmede uzlaşalım dediler tamam denildi ancak mahkeme 35 bin biçti siz 35 bin aldınız o yüzden uzlaşma olmaz dediler bu durumda ne yapılmalı itiraz ve ya tekrar 150 bin alma hakkı kaybolmuş mu oluyor?
Saygılarımla
Saygılarımla
İyi Çalışmalar

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22056
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Kamulaştırma davası hakkında

Mesaj gönderen teoman » 25 Eki 2018 12:19

hukukseven1 yazdı:Sayın Admin ve değerli yöneticiler tekrar çok teşekkür ederim.
Bir bilgi daha öğrenebeilir miyiz değerli bilgilerinizden.
Şimdi burada hesaba yatan parayı almadan önce uzlaşma olmamış kişiye ulaşılamamış .
Uzlaşma olanlar 150 bin tl alırken kişiye ulaşılamadığı için mahkeme buraya 35 bin tl değer biçmiş .
Kamulaştırma tescil ve tespit davası ön duruşma tensip tutanağı gelince kamulaştırma yapan yer ile görüşmede uzlaşalım dediler tamam denildi ancak mahkeme 35 bin biçti siz 35 bin aldınız o yüzden uzlaşma olmaz dediler bu durumda ne yapılmalı itiraz ve ya tekrar 150 bin alma hakkı kaybolmuş mu oluyor?
Saygılarımla

Yukarıdaki gönderilen kararlarda belirtiyor ne yapılacağı.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla