Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Fiili paylaşım, şuf-a hakkının kullanımı.

Fiili paylaşım, şuf-a hakkının kullanımı.

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

imsel Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 153


1- Müvekkil 11.440,00 m2 lik gayrımenkulün 99/640 hisse oranında malikidir. Bildiğimiz kadarıyla miras yoluyla intikal etmiş söz konusu taşınmazın geri kalan kısmında 4 tane hissedar var. bu hissedarların ne oranda hisseye sahip oldukları tarafımızca bilinmemektedir.
2-Söz konusu gayrımenkulün geri kalan 21/320 hissesine bir kişye 7/160 hissesine başka bir kişi 21/320 hissesine başka biri malikken Her üç hissedar paylarını 16 Ocak 2017 tarihli resmi senetle 3.şahsa temlik etmişlerdir İş bu temliklerde 7/160 pay 3.şahsa 25.000 TL karşılığında devredilirken, diğer 21/230 pay 37.500 TL bedelle yine öbür 21/230 pay 16 Ocak 2017 tarihinde 37.500 TL bedelle satmışlardır. Müvekkil davacı bu paydaşların maliki bulundukları payları 3.şahıs hissedar olmayan kişiye temlik ettiklerini haricen ve tesadüfen öğrenmiştir.
yaptığım araştırmada fiili paylaşımın şufa hakkını engellediğini öğrendim.bu paydaşların yerleri bitişik sanırım.ama içinde tek tük eski zeytin ağaçları var.bakım yapmıyorlar.yalnız yargıtayın aradığı şartlar olarak Dolayısıyla Yargıtay, öncelikle fiili taksimin yazılı bir şekilde sözleşmeye bağlanmasını aramamaktadır. Yine, tüm paydaşların katılımı ile yapılmış bir taksimin olması gerekli görülmemiştir. Nihayet, bütün paydaşlar tarafından fiilen
kullanılan bölümlerin olması da aranmamıştır.bazan da son şartı aramıştır.bütün paydaşların fiilen kullanımı olup olmadığı konusu tartışmalı olacak sanırım davada.
bu sebeple Yargıtay, fiili taksimin geçerli kabul edilmesi için, paylaşımın imar mevzuatına uygun olmasını da aramaktadır. Gerçekten de, YüksekMahkeme’nin bir kararına konu olayda, incelemeler sonucunda taşınmazların, cinsi, yüzölçümü, pay oranları ve paydaş sayısı göz önünde tutulduğunda imar mevzuatı uyarınca aynen taksim edilemeyeceği tespit edilmiştir. Söz konusu kararda, bunun sonucu olarak da fiili taksimin söz
konusu olamayacağına vurgu yapılmıştır. 14. HD., E. 2013/2976, K. 2013/4680, T. 28.03.2013, (Karar yayımlanmamıştır)
bu kararı bulabilmemiz ya da buna benzer karar bulabilmemiz mümkün mü?
çok makbule geçecek.saygılar.


Dön Eşya Hukuku