Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...
Cevapla
kinstd
Site Üyesi
Mesajlar: 16
Kayıt: 20 Nis 2020 23:45

Tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası

Mesaj gönderen kinstd »

Tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası
tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası
şehir içine yakın bir yerde 3500mt2 tarlam var
tarlamın değeri ortalama 350.000tl değerinde.
%10 işgal söz konusu.
sadece beton zemin atmışlar. ve dizime kadar duvar örmüş bırakmışlar.
hem yıkım kararı hem de tazminat davası açmak istiyorum.
ne tür bir dava açabilirim?
tazminat max. ne kadar isteyebilirim?


Teberru
Site Üyesi
Mesajlar: 24
Kayıt: 04 Mar 2020 11:04

Re: Tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası

Mesaj gönderen Teberru »

kinstd yazdı: 14 Şub 2021 14:33 Tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası
tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası
şehir içine yakın bir yerde 3500mt2 tarlam var
tarlamın değeri ortalama 350.000tl değerinde.
%10 işgal söz konusu.
sadece beton zemin atmışlar. ve dizime kadar duvar örmüş bırakmışlar.
hem yıkım kararı hem de tazminat davası açmak istiyorum.
ne tür bir dava açabilirim?
tazminat max. ne kadar isteyebilirim?
Gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan hak sahibinin, hak sahibi olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarihli ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi gerekeceği vurgulanmıştır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir (YHGK'nin 25.02.2004 tarihli ve 2004/1-120-96 sayılı kararı).

Hemen belirtelim ki, ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık olmalı ve değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel verilere uygun şekilde HMK'nin 266 vd. maddelerine uygun olarak açıklanması gereklidir.

Bu nedenle, özellikle tarım arazilerin haksız kullanımı nedeniyle ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler getirtilmeli, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu tarım il veya ilçe müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için birim fiyatlar getirtilmeli, bölgede münavebeli ekim yapılıp yapılmadığı, taşınmazın nadasa bırakılıp bırakılmadığı tespit edilmelidir.

Eğer, özellikle arsa ve binalarda kira esasına göre talep varsa, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenmeli, gerekirse benzer nitelikli yerlerin işgal tarihindeki kira bedelleri araştırılıp, varsa emsal kira sözleşmeleri de getirtilmeli, dava konusu taşınmaz ile emsalin somut karşılaştırması yapılmalı, üstün veya eksik tarafları belirlenmelidir.

İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.
kinstd
Site Üyesi
Mesajlar: 16
Kayıt: 20 Nis 2020 23:45

Re: Tarlamı%10 işgal etmişler. hem yıkım hem tazminat davası

Mesaj gönderen kinstd »

peki sizin böyle bir yeriniz olsa ne kadarlık bir tazminat davası açardınız minimum max.? sizden sadece öğrenmek istediğim şu. davayı kaybedersem karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemekl istemiyorum
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj