Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Miras Hukuku Mirasın reddi nasıl yapılır?

Mirasın reddi nasıl yapılır?

Miras, Kanuni Mirasçılar, Veraset İlamı, Muris Muvazaası, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Reddi Miras, Saklı Pay, Tasarrufun İptali, Iskat, Tasarruf Nisabı, Tereke...

posmeh Site Üyesi

Mesajlar: 12


iyi günler dün miras reddi mahkememiz yapıldı hakim engelli kardeşim için kayyım atanması gerektiğini mahkemeyi kasıma erteledi vasi kararımız kesinleşti onun beyanı yeterli değilmiş aile dışından bir kayyım olması gerektiğini söylediler mahkeme sonuçu belli olasıya kadar icra davalarıda beklemk zorundamı.miras reddi davasında hakim kişisel menfeatten bahsetti zaten polis vasi davasında böyle bir menfeatin olmadığını yazı ile bildirmişti neden böyle bir karar almış olabilir.


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28185posmeh yazdı:
iyi günler dün miras reddi mahkememiz yapıldı hakim engelli kardeşim için kayyım atanması gerektiğini mahkemeyi kasıma erteledi vasi kararımız kesinleşti onun beyanı yeterli değilmiş aile dışından bir kayyım olması gerektiğini söylediler mahkeme sonuçu belli olasıya kadar icra davalarıda beklemk zorundamı.miras reddi davasında hakim kişisel menfeatten bahsetti zaten polis vasi davasında böyle bir menfeatin olmadığını yazı ile bildirmişti neden böyle bir karar almış olabilir.


YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
2015/2173 E.
2015/6845 K.


Davacılar velisi tarafından, 26.05.2014 gününde verilen dilekçe ile mirasın reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 12.06.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Davacılar E.. Ü..ve E.. Ü..'ın müşterek çocukları adına velayeten açtıkları davada, çocuklarının dedesi muris S.. Ü..'ın vefat ettiğini, mirasçısı ve bu davayı çocukları adına açan E.. Ü..l'ın mirası reddetmesi üzerine çocuklarının mirasçı durumuna düştüğünü belirterek müşterek çocuklar yönünden de mirasın reddine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar temyiz etmişlerdir.

TMK'nın 426/1. maddesinde, "Bir işte yasal temsilcinin menfaatiyle küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa..." ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen kayyım atayacağı düzenlenmiştir. Olayımızda da küçükler ile davacılar arasında menfaat çatışması meydana geldiği kabul edilmelidir. Mirası reddeden baba da terekede mirasçı olarak hak sahibi olup, babanın hukuki yararı ile çocukların hukuki yararı çatışmaktadır. Bu nedenle TMK'nın 426. maddesi gereğince, küçükler Enes ve B... N.. Ü..'ın hak ve menfaatlerinin korunması için küçükleri temsilen kayyım tayin edilip davanın incelenmesi gerekirken velileri tarafından açılan davanın görülüp sonuçlandırılması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 18.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

posmeh Site Üyesi

Mesajlar: 12


iyi günler öncelikle önceki bilgileriniz için teşekkürler icra takibi yapıldığı icra dosyanına miras reddi davamızı eklemiştin karar kesinleşmemişti fakat yazın kesin kararı aldık fakat ben icra mahkemesine gdemedim 08/03/2016 icra dosyası e devlette açık gözüküyor benim herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu icra dosyası 1 yıl işlem görmeyince düşmüyor muydu icra mahkemelerimize miras reddi dvaası dosyası sunmuştuk halen kapanmamış kesinleşen kararı olmasına rağmen haken takip devam ediyor ne yapmam gerekyor

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2415


posmeh yazdı:
öncelikle teşekkürler yardımlarınız için 4 kardeş adına dilekçe yazdım birde veresat dilekçesi yazdım nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdan fotokopileri ekledim kardeşim kıstlı idi vasisi babamdı geçen hafta vasi değiştirme davası açtık bunun dosyasını ekleyelim mi birde babamın malı mülkü yok bize takip babamın üzerinde kalan mirasa mı oluyor kişisel hesaplarımıza bloke koyabilirler mi para bilen yokta özürlü kardeşime bakım parası yatıyor sadace size çok teşekkür ederim.Özürlü kardeşiniz adına yatan bakım parası haciz edilmez. Kişisel hesaplarınıza haciz konulmaz çünkü, reddi miras yaptığınız için sizlere bu konuda takip yürütülemez. vesayet ile ilgili mahkeme baş vurusunu da takip dosyasına ekleye bilirsiniz.
www.kararara.com

Önceki


  • POPULER KONULAR

Dön Miras Hukukucron