İdarenin 2981 sayılı imar affını yanlış uygulaması

Miras, Kanuni Mirasçılar, Veraset İlamı, Muris Muvazaası, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Reddi Miras, Saklı Pay, Tasarrufun İptali, Iskat, Tasarruf Nisabı, Tereke...
Cevapla
ozgur006
Site Üyesi
Mesajlar: 30
Kayıt: 03 Tem 2017 19:39

İdarenin 2981 sayılı imar affını yanlış uygulaması

Mesaj gönderen ozgur006 » 10 Şub 2019 17:31

Merhabalar,
yaklaşık 20 yıl önce yapılmış imar uygulamasında bedele dönüştürme işlemi yapılmış ancak araştırmalarımla öğrendiğim aynı kadastro parselinde hissedar vatandaşlar arasında bedele dönüştürme işlemi olabileceği. ilgili kanun maddesi ise;

Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır :
Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşmaları ve bu Kanundan yararlanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edilir.
Arsa veya arazi sahibi, yerinin gecekondu sahibine devrini isterse müracaatı üzerine,
mahkemece rayiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini talep edebilir. Gecekondu sahibi bu bedeli peşin veya anlaşmaları halinde taksitle öderse adına devir ve tescil yapılır.

Gecekondu sahibi ödemeye yanaşmaz ise, arsa veya arazi sahibi Türk Medeni Kanununun 649
uncu maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını mahkemeden isteyebilir.
Lüzum görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin, üzerinde
bir yerleşme alam ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler,
4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye veya mücavir alan sınırları içinde belediyeler, dışında ise valiliklerce kamulaştırılarak, yapılacak ıslah
imar planlarına göre üzerinde gecekondusu bulunan kişilere arsa bedeli peşin veya en geç 4
yıl içinde 12 eşit taksitle ödenmek kaydı ile devredilerek hak sahipleri adına tescil edilir.
Arsa bedelinin ödenmesi kamulaştırmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Gerektiğinde ve ihtiyaç halinde valilikler kamulaştırma bedeli ödemek için özel idare kaynaklarından
yararlanırlar.


bu şekildedir hiçbir anlaşmamız olmadan idarenin yönetmeliğe aykırı şekilde gecekondu sahibine arsayı satmasından dolayı idare kamulaştırmasız el atma davası mı açılmalıdır yoksa ipoteğin güncellenmesi davası mı?
Görüşleriniz önemlidir.
Teşekkürler cevaplarınız için.Cevapla