İstihkak Ne Demek

Miras, Kanuni Mirasçılar, Veraset İlamı, Muris Muvazaası, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Reddi Miras, Saklı Pay, Tasarrufun İptali, Iskat, Tasarruf Nisabı, Tereke...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
aylingostericiler
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 24 Eyl 2018 11:57
Meslek: Avukat
Konum: Bursa
İletişim:

İstihkak Ne Demek

Mesaj gönderen aylingostericiler »

İstihkak, kelime anlamı olarak “bir şeyi hak etme, bir şeyde hakkı olma” anlamlarına gelmektedir. Bu makalemiz ile sizlere miras hukuku içerisinde yer alan istihkak davası ile ilgili bilgiler verilecektir.


Miras bırakanın ölümü ile birlikte tüm mirasçılar külli halefiyet ilkesi gereğince terekedeki mal ve haklara doğrudan sahip olurlar. Mirasçılar kendilerine intikal etmiş olan hak ve alacaklara istinaden terekeye kısmen ya da tamamen el koymak isteyen kişilerden bunları talep edebilecektir. Mirasçılar terekedeki;Taşınırları; istihkak ve zilyetlik davaları ile,


Taşınmazları; tapu kütüğünün düzeltilmesi davası ile,


Tecavüz edilen taşınmazları; müdahalenin men’i davası ile


Alacak ve hakları; tespit davası ile koruyabileceklerdir.


Miras sebebiyle istihkak davası mirasçılık sıfatına bağlı olarak doğan bir dava olmakla birlikte bu davayı açacak olan kişinin mirasçı sıfatına haiz olması ön koşuldur.

İstihkak Davası Zamanaşımı

Miras sebebiyle istihkak davasının açılması kanunda belirli sürelere bağlanmıştır. Bu süre zamanaşımı süresi olarak belirlenmiş olduğundan kanunda düzenlenmiş olan sürelerin aşılmış olması ile beraber mirasçıların bu davayı açma hakkı ortadan kalkacaktır.


Kanunda düzenlenmiş olan zamanaşımı süreleri davalının iyi niyetli olup olmamasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

DAVALI HAKSIZ ZİLYET İYİNİYETLİ İSE;
zamanaşımı süresi, mirasçının kendi mirasçılığını ve davalının zilyetliğini öğrendiği tarihten itibaren BİR YIL, öğrenmemiş olsa dahi mirasın ya da vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 YILDIR.


DAVALI HAKSIZ ZİLYET İYİNİYETLİ DEĞİLSE;
Zamanaşımı süresi 20 YILDIR. Bu sürenin başlangıcı ile ilgili her ne kadar kanunda açık bir hüküm bulunmasa da on yıllık zamanaşımı süresinin başlangıcı ile aynı olduğu kabul edilmektedir.


İstihkak Davası Ne Kadar Sürer?

İstihkak davasının hangi süre içerisinde karara bağlanacağına dair kanunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla beraber davanın ne kadar süreceğine dair kesin bir çıkarımda bulunmak da tarafımızca mümkün değildir.


Miras sebebiyle istihkak davasının ne kadar süreceği davanın içeriğine, davanın takip edilme şekline, keşif, bilirkişi ve tanık gibi delillere dayanılıp dayanılmamasına ve mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olmak üzere değişkenlik gösterecektir.Askeri İstihkak Ne Demek?

Askeri istihkak ise miras sebebiyle istihkaktan tamamıyla farklıdır. Askeri istihkak bir asker için verilen günlük yiyecek içecek ile kıyafet ihtiyaçlarını kapsamaktadır.

KAYNAK : https://aylingostericiler.av.tr/istihkak-nedir


Resim

Cevapla