Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR

Mesaj gönderen teoman »

11 NOLU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK, İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİNE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NOLU PROTOKOL

Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2003

Resmi Gazete No: 25232

Kabul Tarihi ve Yeri: 28.04.1983, Strasbourg

Geçerli Dili: Fransızca, İngilizce

Depoziter: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

Türkiye'nin İmza Tarihi: 15.01.2003

Onay Şekli: Onay Kanunu

İhtirazi Kaydı: Yok

11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2003

Resmi Gazete No: 25155

Kanun No: 4913

Kabul Tarihi : 26.06.2003

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

MADDE 1 - Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 1983 yılında imzaya açılan ve Ülkemiz adına 15 Ocak 2003 tarihinde Strasbourg'da imzalanan "11 Nolu Protokol ile Değişik, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi'ne Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

30/6/2003

Bakanlar Kurulu Kararı

11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2003/6069

Resmi Gazete Tarihi: 17/09/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25232

26/06/2003 tarihli ve 4913 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "11 Nolu Protokol ile Değişik, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 05/08/2003 tarihli ve AKGY/316503 sayılı yazısı üzerine, 31/05/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15/08/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DİBACE

Strasbourg, 28.IV.1983

1 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 11 Nolu Protokol (ETS NO. 155) hükümleri uyarınca madde başlıkları eklenmiş ve değiştirilmiş metin.

4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan "İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi"ne (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) Ek bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,

Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin bir çoğunda meydana gelen gelişmelerin ölüm cezasının kaldırılması yönünde genel bir eğilim gösterdiğini göz önüne alarak;

Aşağıdaki hükümleri kabul etmişlerdir.

Madde 1 - Ölüm Cezasının Kaldırılması

Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.

Madde 2 - Savaş Zamanında Ölüm Cezası

Bir Devlet, savaş zamanında veya yakın savaş tehdidi durumlarında işlenen eylemler için yasalarında ölüm cezasına ilişkin hüküm öngörebilir; böyle bir ceza, ancak, yasada belirtilen durumlarda ve yasa hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. Bu Devlet, söz konusu yasaların ilgili hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirecektir.

Madde 3 - Aykırı Davranma Yasağı

Sözleşmenin 15 inci Maddesine dayanılarak bu Protokol hükümlerine aykırı davranılamaz.

Madde 4 - Çekince Koyma Yasağı

(Değişik metin: 11 nolu protokol) Sözleşmenin 57 nci Maddesine dayanılarak bu Protokolün hükümlerine hiçbir çekince konulamaz.

Madde 5 - Ülkesel Uygulama

1. Her Devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi ederken bu Protokolün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.

2. Her Devlet, daha sonraki herhangi bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirimde bulunarak, bu Protokolün uygulama alanını, bildirimde belirtilen diğer herhangi bir ülkeye doğru genişletebilir. Bu ülke bakımından, bu Protokol böyle bir bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3. İlk iki fıkraya göre yapılan herhangi bir bildirim, bu bildirimde belirtilen herhangi bir ülke bakımından, Genel Sekretere yapılacak ihbar ile geri alınabilir. Geri alma işlemi, bu ihbarın Genel Sekreter tarafından alınış tarihini izleyen ayın ilk günü etki doğurur.

Madde 6 - Sözleşmeyle Bağlantısı

Taraf Devletler, bu Protokolün 1 ila 5 inci maddelerini Sözleşmeye ek hükümler olarak kabul ederler ve Sözleşmenin bütün düzenlemeleri buna göre uygulanır.

Madde 7 - İmza ve Onay

Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır. Protokol, onay, kabul veya uygun bulma işlemine tabidir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önce Sözleşmeyi onaylamadıkça, bu Protokolü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz.Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Sekreterine tevdi edilir.

Madde 8 - Yürürlüğe Giriş

1. Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi beş devletin, 7 nci madde hükümleri uyarınca, bu Protokolle bağlanma hususundaki rızalarını ifade ettikleri tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

2. Bu Protokolle bağlanma konusundaki rızasını daha sonra bildirecek bir üye Devlet bakımından bu Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verildiği tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 9 - Saklama Görevleri

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri;

a) Her imzalamayı;

b) Her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini;

c) 5 inci ve 8 inci Maddeler uyarınca bu Protokolün yürürlüğe girişine ilişkin bir tarihi;

d) Bu Protokol ile ilgili başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi

Konsey üyesi devletlere bildirir.

Usulüne göre yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu Protokolü imzalamışlardır.

Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde, 28 Nisan 1983'te Strasbourg'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri metnin tasdikli nüshalarını Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin her birine gönderecektir.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj