PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Bankacılık İşlemleri, Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale, Tüketici Kredisi, Mortgage, Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen teoman »

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2014/37427
KARAR NO:2015/28490
KARAR TARİHİ. 05/10/2015Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası yaptırmak istediğinde aracın pert olduğunu öğrendiğini,aracın ayıplı olarak yüksek bedelle satılması nedeniyle uğradığı zarara karsılık 11.000,00 TL'nin ihtar tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; aracın tüm özelliklerinin satıştan önce davacıya bildirildiğini, davacının aracı inceleyerek ve ekspere götürerek hasarı bilerek aldığını savunmuş; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ve devamı maddelerinde düzenlenen, ayıptan sorumluluk hükümlerinden kaynaklanmakta olup, dava konusu aracın pert olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Dosya kapsamına göre dava konusu aracın pert olduğu davacıdan gizlenmiştir. Türk Borçlar Kanununun 223. maddesi hükmüne göre; alıcı, devraldığı satılanın durumunu islerin olağan akısına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olagan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

Davacı, 08.02.2012 tarihinde noterden devraldığı aracı gizli ayıbı öğrenir öğrenmez 20.02.2012 tarihli ihtarname ile davalıya bildirmiş ve sonrasında bunu ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Mahkemece her ne kadar aracın piyasa değerinden düşük satın alınması ve satın alma tarihinde yetkili servis sorgulamasının davacı tarafından yapılabileceği belirtilerek, davacının ayıbı bildiğine kanaat getirilmiş ise de; aracın piyasa değerinden düşük satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil etmez. Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü'nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme ve TRAMER'e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Davalı taraf, satış öncesinde davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Satısa konu araç hukuki ayıplıdır. Ayıp davacıdan gizlenmiştir. Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü davalıda olup davalı üzerine düşen ispat yükünü yerine getirememiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davalı satıcının ayıptan sorumluluk borcu bulunmaktadır. Davacının olayda kusurundan söz edilemez.Yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda ayıptan sorumluluk hükümleri gereğince davacı uğradığı zararları akidi olan davalıdan isteyebilir. Davacı BK 219 ve sonraki ayıptan sorumluluk hükümlerine göre davalıdan ayıp oranında bedel indirimi istemekte haklıdır.

Mahkemece, açıklanan hususlar göz önünde tutularak davacının ayıp oranında bedel indirimi talebinin değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, pesin pesin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 05/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com
T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2012-15893
KARAR NO:2012-25280
KARAR TARİHİ:09.11.2012


> Ayıba Karşı Tekeffül
> Hukuki Ayıp
> Pert Araç


Özet: Alıcının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü yoktur. Satıcı, satış öncesi alıcıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini ispatlayamadığından iyi niyetli olduğu söylenemez. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.

(818 s. BK m.194)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
…..
Makemece, dava konusu aracın pert olmasına neden olan kazanın 23.12.2007 tarihinde meydana geldiği, kaza tarihinde davalı şirketin malik olmadığından ve ayrıca davacının 24.05.2010 tarihli sözleşme ile aracın hali hazır durumu ile beğenip aldığı davalının kaza ve aracın pert olmak durumundan sorumlu olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya konu aracın 23.12.2007 tarihli kaza ile pert olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı davalı şirketten 24.05.2010 tarihinde satın aldığı aracın pert olduğunun davalı tarafından gizlendiğini zarara uğradığı iddiası ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davaya konu aracı 06.11.2008 tarihinde satın aldığından önceki pert olma durumundan haberi ve sorumluluğu olmadığını savunmuştur.

Davacının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü yoktur. Davalı satış öncesi davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini, ispatlayamamıştır. Davalının iyi niyetli olduğu söylenemez. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı BK 194 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat istemekte haklıdır. Mahkemece davacının talep edebileceği alacağının miktarı konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile taraf mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli şekilde araştırılıp tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup nedenidir.

SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcın istek halinde davacıya iadesine, 09.11.2012 gününde oy biirliğiyle karar verildi. www.kararara.com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

emrahhazoglu
Site Üyesi
Mesajlar: 9
Kayıt: 27 Kas 2014 22:33

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen emrahhazoglu »

ben de aynen bu şekilde bir hukuk mücadelesi verdim ve kazandım aracımı iade ettim fakat hiç bir yasal faiz alamadım artı 15 bin aldığım aracı 15 iade ettim fakat dava sonunda elime 14 biin geçti ki arada yaptığım masrafları hiç saymıyorum bunun yanında 15binlik araç dedikleri gibi temiz çıksaydı en az 18e falan satardım bu arada yaşadığım manevi zararda çabası ben artık merak ediyorum bu davaya istinaden maddi ve manevi dava açmak istiyorum abaca haklılık durumum ne olur yani kazana bilir miyim? bu konuda yargıtay kararı var mıdır?

Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3082
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen Güntülü »

emrahhazoglu yazdı:ben de aynen bu şekilde bir hukuk mücadelesi verdim ve kazandım aracımı iade ettim fakat hiç bir yasal faiz alamadım artı 15 bin aldığım aracı 15 iade ettim fakat dava sonunda elime 14 biin geçti ki arada yaptığım masrafları hiç saymıyorum bunun yanında 15binlik araç dedikleri gibi temiz çıksaydı en az 18e falan satardım bu arada yaşadığım manevi zararda çabası ben artık merak ediyorum bu davaya istinaden maddi ve manevi dava açmak istiyorum abaca haklılık durumum ne olur yani kazana bilir miyim? bu konuda yargıtay kararı var mıdır?
Linkimizi inceleyiniz.
http://www.kararara.com/forum/viewtopic ... 71&t=27237
www.kararara.com

emrahhazoglu
Site Üyesi
Mesajlar: 9
Kayıt: 27 Kas 2014 22:33

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen emrahhazoglu »

teşekkür ederim peki ben kasko yaptırdığım firmadan tazminat talep edebilir miyim? çünkü bu firma araç kasko yapılırken bu ayıplarının görmesi ve bana kasko yapmaması gerekirdi?

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29098
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen Admin »

Merhaba,

Araçta pert (ağır hasar) kaydı varsa ve kasko şirketi bu durumu size bildirmediyse kasko şirketine karşı da tazminat davası açmanız mümkündür. Ancak sigorta poliçesinde aracın hasar durumunun yani ağır hasarlı olduğunun gösterilmemiş olması gerekir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

emrahhazoglu
Site Üyesi
Mesajlar: 9
Kayıt: 27 Kas 2014 22:33

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen emrahhazoglu »

bu konuda yargıtay kararı var mı acaba çünkü sigorta poliçesinde aracın hasar durumunun yani ağır hasarlı olduğunun gösterilmemiş ve ben bundan dolayı aracın durumunu öğrenemedim dolayısıyla hem maddi hemde manevi kayıplarım oldu.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29098
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen Admin »

Merhaba, konunuzla birebir örtüşen Yargıtay kararı bulunmamakla birlikte ilgili olduğunu düşündüğümüz içtihadı aşağıdaki linkte paylaştık.
Faydalı olmasını dileriz.

PERT ARAÇTAKİ HASAR DURUMUNUN SİGORTA ŞİRKETİNDEN GİZLENMESİ
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

emrahhazoglu
Site Üyesi
Mesajlar: 9
Kayıt: 27 Kas 2014 22:33

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen emrahhazoglu »

ewt kasko yaptılar ve sigorta poliçemde hasar durumunu bildiren bir açıklama yoktu olsa ben zaten o gün aracı geri iade ederdim benim merak ettiğim konu buna benzer bir emsal karar bulabilir miyim?

emrahhazoglu
Site Üyesi
Mesajlar: 9
Kayıt: 27 Kas 2014 22:33

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen emrahhazoglu »

benim konumda tam da bunun tersi şirket benden aracın pert kaydı olduğunu gizledi bende kasko yaptırdım. fakat durumun böyle olduğunu bilmiyordum ve eğer bana sistemlerinden durumu görüp bildirselerdi ben aracı almazdım yada poliçede belirtselerdi gene arabayı o an gere verme durumum olacaktı bildirmedikleri için ben mağdur oldum acaba bu konuda bir şey yapabilir miyim?

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: PERT ARAÇ, TÜKETİCİ ARACIN PERT OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Mesaj gönderen teoman »

emrahhazoglu yazdı:benim konumda tam da bunun tersi şirket benden aracın pert kaydı olduğunu gizledi bende kasko yaptırdım. fakat durumun böyle olduğunu bilmiyordum ve eğer bana sistemlerinden durumu görüp bildirselerdi ben aracı almazdım yada poliçede belirtselerdi gene arabayı o an gere verme durumum olacaktı bildirmedikleri için ben mağdur oldum acaba bu konuda bir şey yapabilir miyim?
Yukarıda belirtilen örnek karar ve mesajlarla hak araya bileceğiniz belirtilmiştir.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj