Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Banka ve Tüketici Hukuku Biz Hesap İşletim Ücretini Danıştayın İptal kararına istinaden ALAMAYACAK mıyız?

Biz Hesap İşletim Ücretini Danıştayın İptal kararına istinaden ALAMAYACAK mıyız?

Bankacılık İşlemleri, Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale, Tüketici Kredisi, Mortgage, Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri...

Diamond_07 Site Üyesi

Mesajlar: 2


Hangi foruma baksam nerde cevap arasam olumsuz herşey. Danıştayın hesap işletim ücreti alımının yönetmelik iptaline karşı mahkemeye nasıl bir dilekçe vermeliyim ki alabileyim 2 hafta sürem var acil yardımlarınızı bekliyorum. bankadan talep ettim reddetti tüketici hak. hey. gittim olumlu cevap verdi buna istinaden banka karşı dava açıp reddini talep etti. bende dilekçe yazdım ama hangi hususlar olmalı dilekçemde lütfen yardımlarınızı bekliyorum.Diamond_07 Site Üyesi

Mesajlar: 2


Diamond_07 yazdı:
Hangi foruma baksam nerde cevap arasam olumsuz herşey. Danıştayın hesap işletim ücreti alımının yönetmelik iptaline karşı mahkemeye nasıl bir dilekçe vermeliyim ki alabileyim 2 hafta sürem var acil yardımlarınızı bekliyorum. bankadan talep ettim reddetti tüketici hak. hey. gittim olumlu cevap verdi buna istinaden banka karşı dava açıp reddini talep etti. bende dilekçe yazdım ama hangi hususlar olmalı dilekçemde lütfen yardımlarınızı bekliyorum.


hesap işletim ücreti için ben tüketici hakem heyetine değilde genel mahkemede hakkımı arayacakmışım banka itirazında öyle diyor benim itiraz sürecim yanlış mı 440 tl için tük. hak. hey. başvuruda bulundum. lütfen acilen cevap bekliyorum ricamdır.

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2714


Diamond_07 yazdı:
Diamond_07 yazdı:
Hangi foruma baksam nerde cevap arasam olumsuz herşey. Danıştayın hesap işletim ücreti alımının yönetmelik iptaline karşı mahkemeye nasıl bir dilekçe vermeliyim ki alabileyim 2 hafta sürem var acil yardımlarınızı bekliyorum. bankadan talep ettim reddetti tüketici hak. hey. gittim olumlu cevap verdi buna istinaden banka karşı dava açıp reddini talep etti. bende dilekçe yazdım ama hangi hususlar olmalı dilekçemde lütfen yardımlarınızı bekliyorum.


hesap işletim ücreti için ben tüketici hakem heyetine değilde genel mahkemede hakkımı arayacakmışım banka itirazında öyle diyor benim itiraz sürecim yanlış mı 440 tl için tük. hak. hey. başvuruda bulundum. lütfen acilen cevap bekliyorum ricamdır.Bankanın MAHKEMEYE vermiş olduğu itiraz dilekçesi elinizde siz okuyorsunuz siz biliyorsunuz bu dilekçenin içeriğini biz nereden bilelim de size yanıt verelim.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girdi, ondan sonra tüketiciyi ilgilendiren işlere THH ve Tüketici mahkemeleri bakar.
www.kararara.com

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21219


Görevin Tüketici mahkemesi olduğunu biliyorum. BDDK’nın 3 Ekim 2014’te çıkardığı yönetmelikteki bankaların hesap işletim ücreti almasını düzenleyen 13. maddesinin 1. fıkrası ve Ek-1 listede bulunan, “2.1. Hesap İşletim Ücreti” kısmını oy birliğiyle iptal etti.

T.C
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/1088
KARAR NO.2016/1805
MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... 4. Tüketici Mahkemesi’nce verilen 03/12/2014 tarih ve 2014/353-2014/2441 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı ... tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı, davalı bankanın muhtelif şubelerinden açtırdığı vadesiz hesaplardan dolayı son on yılda 2.000 TL hesap işletim ücreti kesildiğini ileri sürerek kesilen bu bedelin faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, uyuşmazlığın genel mahkemelerinin görevine girdiğini, hesap işletim ücreti alınmasının haklı ve yasal olduğunu, 281,18 TL hesap işletim ücreti iadesinin davacının adına havale edildiğini, aktedilen sözleşmede de hesap işletim ücreti alınacağının belirtildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında imzalanan tüketici kredilerinin davalı bankanın hangi şubesine ait hangi hesabı olduğu ve hangi hesap için ne tutarda hesap işletim ücreti istendiğinin tespit edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

1- Davacı, dava dilekçesinde, davalı bankanın muhtelif şubelerinde açtırdığı hesaplarından kesilen hesap işletim ücretlerinin faizi ile birlikte tahsilini istemiş olup, uyuşmazlık bankacılık işleminden kaynaklanmaktadır. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava olduğu, aynı Yasa'nın 5. maddesinde de, aksi hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesinin tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. Davanın 13.02.2014 tarihinde açıldığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ise 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girdiği de nazara alındığında mahkemece, uyuşmazlığın bankacılık işleminden kaynaklanan ticari dava niteliğinde olduğu, davanın asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 22/02/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Banka ve Tüketici Hukuku