Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

AYNI EYLEMDEN ÖTÜRÜ YENİ ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI

Kavramlar: danıştay içtihatları birleştirme kararları, danıştay kararları pdf, danıştay kararları dergisi, danıştay kararları metinleri, danıştay 12. daire kararları, danıştay 5. daire kararları, danıştay 10. daire kararları, danıştay kararları dergisi karar özetleri, danıştay 4. daire kararları...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

AYNI EYLEMDEN ÖTÜRÜ YENİ ŞİKAYETİN İŞLEME KONULMAMASI

Mesaj gönderen Admin »

DANIŞTAY Büyük Genel Kurul
ESAS: 2011/823
KARAR: 2011/1032


İçişleri Bakanlığının 5.5.2011 tarih ve 12701 sayılı yazısıyla gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 6.4.2011 tarih ve İNS:2010.54.5496 sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, ancak ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatın işleme konulmayacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi …'in ...Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 29.12.2010 tarihli şikayet dilekçesinde, kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkımının yapılmadığını iddia ederek Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Başsavcılığın 23.11.2010 tarih ve 2010/2222 sayılı yazısıyla şikayet evrakının 4483 sayılı Yasa uyarınca gereğinin takdir ve ifası için İçişleri Bakanlığına gönderildiği, Bakanlıkça Sakarya Valiliğine yaptırılan araştırma sonucunda düzenlenen 4.3.2011 tarihli raporda, Belediye ekiplerince 9.2.2011 tarihine kadar kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan 105 adet kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği, kalan yapıların yıkım işlemlerine devam edildiği, bazı yapı sahiplerinin idari yargıya başvurması nedeniyle söz konusu yapılarla ilgili yıkım sürecinin uzadığı, ayrıca aynı eylem nedeniyle Belediye Başkanı hakkında İçişleri Bakanının 14.7.2010 tarih ve Kont.Bşk.2010/22586 sayılı kararıyla soruşturma izni verilmesi üzerine ...Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma neticesinde, adı geçenin ...Sulh Ceza Mahkemesinin E:2010/441 sayılı dosyasında yargılandığı hususlarının tespit edildiği, dolayısıyla aynı eylem nedeniyle mükerrer soruşturma yapılamayacağı, bu nedenle şikayetin, anılan 5 inci madde kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 6.4.2011 tarih ve İNS:2010.54.5496 sayılı şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 30.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj