1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

AİLENİN KORUNMASI KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ ACILAN CEZA DAVALARINDA AİLE ÇALIŞMA HİZMETLER ...........

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2020 19:00
gönderen teoman
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 2019/6 E. 2019/7 K. "6284 sayılı kanun kapsamına giren suçlarla ilgili ceza davalarında,kovuşturma evresinde;Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesinin zorunlu olmadığı"

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ ... 0229-8.pdf