Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mah.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mah.

Mesaj gönderen Admin »

Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:

Esas No : 2012/378
Karar No : 2012/122
Sanık Kimliği : Okan KARABULUT, (T.C.Nu: 31630439458) Yaşar ve Sevim oğlu, 1989 d.lu, Edirne, Keşan, Küçükdoğanca Mah. Nüfusuna kayıtlı.
Suç : ASKERİ EŞYAYI KASTEN TAHRİP ETMEK
Suç Tarihi : 19.01.2011
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 18.04.2012 tarihinde yapılan duruşmasında;
1. Sanık Okan KARABULUT' un 19.01.2011 tarihinde Askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan ASCK' nın 130/1 nci maddesi gereğince takdiren ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Suç konusu eşyanın mühimmat olması nedeniyle 130/2 nci maddesi uyarınca cezasının takdiren ve teşdiden 3 gün arttırılarak ÜÇ AY ÜÇ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK' nın 62 nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak İKİ AY ON YEDİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın kişiliği, suç işleme şekli, suçun niteliği, cezanın süresi göz önüne alınarak kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK' nın 50/1-a ve 52 nci maddesi gereğince 77 tam gün üzerinden beher gün karşılığı 20 TL hesabıyla adli para cezasına çevrilerek
NETİCETEN BİN BEŞ YÜZ KIRK TÜRK LİRASI (1.540 TL) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
1540 TL adli para cezasının TCK'nın 52/ 4 ncü maddesi gereğince Yirmi eşit taksitte birbirini takip eden aylık taksitler halinde, her bir taksiti 77 TL olarak sanıktan TAHSİLİNE, taksitlerden birisinin zamanında ödenmemesi halinde GERİ KALAN KISMININ TAMAMININ TAHSİL EDİLMESİNE ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine,
2. Sanığın eylemi neticesinde sebep olduğu 2,84 TL tutarındaki hazine zararının ASCK'nın 130/3 ncü maddesi gereğince sanığa ÖDETTİRİLMESİNE,
Sanığın YOKLUĞUNDA, TALEBE UYGUN olarak karar verildi.
Verilen kararın hüküm fıkrası, herkes ayağa kaldırılmak suretiyle okundu, gerekçesi ana çizgileriyle açıklandı. İş bu hükmün tefhiminden/ tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Askeri Savcı, Sanıklar, Komutan tarafından;
Askeri Mahkemeye veya Askeri Savcılığa bir dilekçe vermek, Adliye Mahkemelerine veya Cumhuriyet Savcılıklarına bir dilekçe vermek, Askeri Mahkemeye veya Askeri Savcılık Yazmanına bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla,
Tutuklular yönünden Yazmana veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçeyle,
Asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak ya da dilekçe vermek suretiyle,
Askeri Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu açıklanmak suretiyle alenen ve usulen tefhim olundu.
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Esas No : 2012/331
Karar No : 2012/80
Sanık Kimliği : Murat ASLAN (T.C.Kimlik Nu: 24811120368): İhsan ve Safiye oğlu, 18.01.1989 Ağrı doğumlu. Ağrı İli Merkez İlçesi Murat Köyü nüfusuna kayıtlı.
Suç : Asta Müessir Fiil
Suç Tarihleri : 13.09.2010 (Her iki sanık için)
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 22.03.2012 tarihinde yapılan duruşmasında;
1. Sanık terhisli Dz.Por.Onb. Murat ASLAN'ın 13.09.2010 tarihinde üste fiilen taarruz suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.'nın 91/1. maddesinin az vahim hal cümlesi gereğince takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında tayin edilen cezadan As.C.K.'nın 92/1. maddesi delaletiyle 5237 sayılı T.C.K.'nın 29. maddesi gereğince takdiren 3/4 oranında indirim yapılarak BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında 5237 sayılı T.C.K.'nın 62/1. maddesinin tatbiki ile tayin edilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten BİR AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
31.03.2005 tarihli ve 5329 sayılı kanun ile 1632 sayılı As. CK'na eklenen Ek-8 nci madde uyarınca sanık hakkında hükmolunan netice cezanın 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddeleri doğrultusunda seçenek yaptırımları çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,
Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA
Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj