Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER - TCK 144. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER - TCK 144. Md.

Mesaj gönderen Admin »

Madde 144 - (1) Hırsızlık suçunun;

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,

b) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,

İşlenmesi hâlinde, şikâyet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

GEREKÇE - TCK 144. Md.

Mesaj gönderen Admin »

MADDE 144.– Madde metninde, hırsızlık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren hâlleri tanımlanmıştır.
(a) bendinde müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin oluşması için failin malın hukukî durumunu bilmesi gerekir.
Keza, (b) bendinde, hırsızlık suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan ala­cağın tahsili amacıyla işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir hâl olarak kabul edilmiştir.
Bu iki hâlde de soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun şi­kâyetine tabi tutulmuştur.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER - TCK 144. Md.

Mesaj gönderen Admin »

MADDE AÇIKLAMALARI:

DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER


a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi hali, hissedarlardan birisi karşı tarafın rızası olmasızın ortaklığa konu mala karşı bu suçu işler. Veraset ilamı alındıktan sonra ve yerinde keşif yapıldıktan sonra bu suçlar işlenirse bu hal söz konusu olur.
b) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali, bu kendiliğinden hak alma anlamına gelir. Alacağın doğruluğu ve gerçekliği alacaklı ispat edilmelidir. Hakim iyi niyetle takdir edecektir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER - TCK 144. Md.

Mesaj gönderen teoman »

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2014/21114
KARAR NO: 2015/5423
KARAR TARİHİ: 24.03.2015


>HIRSIZLIK--SANIĞIN KATILANA FACEBOOK ÜZERİNDEN MESAJ ATMASI – MESAJIN HIRSIZLIK EYLEMİ İLE İLGİLİ OLARAK DELİL NİTELİĞİ TAŞIMASIMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:


I- Katılan …’ın temyiz talebinin incelenmesinde;

5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra katılan …’ın hükmü temyiz ettiği anlaşıldığından, anılan yasanın 317. maddesi gereğince tebliğnameye aykırı olarak temyiz isteminin REDDİNE,

II- Katılan …’nin temyiz talebinin incelenmesinde;

Katılan …’ın IPHONE… marka cep telefonunu kullanması için bir süreliğine erkek arkadaşı olan diğer katılan …’ye verdiği, arkadaş olan katılan....ve sanık .....’ın, suç tarihinde birlikte eğlence merkezinde oldukları bir sırada sanığın konuşmak için aldığı telefonla dışarı çıkıp bir daha geri gelmediği, sanığın savunmasında.....’nin kendisine borcu olduğunu, borcuna karşılık rızası ile suça konu telefonu verdiğini beyan ettiği, bu savunmanın katılan.... tarafından doğrulanmadığı; ancak katılan.........’nin temyiz dilekçesine ekli vermiş olduğu facebook mesajlarında “kardeşim bak o telefon gelsin senin paranı zaten vereceğimi söyledim, eğer şüphen varsa gel senet yapalım, o teli getir......” yazışmalarından aralarında alacak-verecek meselesinin bulunduğunun anlaşıldığı, bu durumun sanığın eyleminin suç kastını ortadan kaldırmayacağı ancak sanık hakkında TCK’nın 144. maddesinin uygulanma koşulları da tartışılmak suretiyle hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine, olaya uygun düşmeyen gerekçe ile beraatına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan …’nin temyiz istemi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 24.03.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. www.kararara.com
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj