Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI - TCK 70. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI - TCK 70. Md.

Mesaj gönderen Admin »

Madde 70 - (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

GEREKÇE - TCK 70. Md.

Mesaj gönderen Admin »

MADDE 70.– Bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısın­dan ayrı bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI - TCK 70. Md.

Mesaj gönderen Admin »

MADDE AÇIKLAMALARI:

Müsaderede zamanaşımı


5237 s. TCK’da bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısından ayrı bir zamanaşımı süresi belirlenmiş ve bu husus Kanunun 70. maddesinde, “Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.” şeklinde hükme bağlanmıştır.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI - TCK 70. Md.

Mesaj gönderen Admin »

16. Ceza Dairesi 2015/4635 E. , 2016/4480 K.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olma ve
yardım etme, Tefecilik, Suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama


Hüküm : 1-Sanık ... hakkında;
a-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
suçundan; Beraat
b-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2-4, 53. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
c-TCK'nın 220/1, 62, 53. maddeleri uyarınca
mahkumiyet,
2-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2, 53, 63. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
3-Sanık ... hakkında;
a-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
suçundan; Beraat
b-Tefecilik suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2.
maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
müsadere,
c-Örgüt üyeliği suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4,
104/2. maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle
düşme,
4-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2, 53, 63. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
5-Sanık ... hakkında;
a-Tefecilik suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2.
maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
b-Örgüt üyeliği suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4,
104/2. maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle
düşme,
6-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2, 53, 63. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
7-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2, 53, 63. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
8-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
9-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
10-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
11-Sanık ... hakkında;
a-Tefecilik suçundan; Beraat,
b-TCK'nın 220/7, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
12-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
13-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve örgüt
üyeliği suçlarından; Beraat,
14-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve örgüt
üyeliği suçlarından; Beraat,
15-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
16-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 39, 43/1, 62, 52/2, 51. maddeleri
uyarınca mahkumiyet, erteleme,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
17-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
18-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
19-Sanık ... hakkında; Örgüt üyeliği
suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddeleri
uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
20-Sanık ... hakkında; örgüt üyeliği
suçundan; Beraat,
21-Sanık ... hakkında; Tefecilik
ve örgüt üyeliği suçlarından; Beraat,
22-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve örgüt
üyeliği suçlarından; Beraat,
23-Sanık ... hakkında;
Tefecilik ve örgüt üyeliği suçlarından; Beraat,
24-Sanık ... hakkında; suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği
suçlarından; Beraat,
25-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve örgüt
üyeliği suçlarından; Beraat,
26-Sanık ... hakkında; örgüt üyeliği suçundan;
Beraat,
27-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve
örgüt üyeliği suçlarından; Beraat,
28-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2, 53, 63. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
29-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
30-Sanık ... Dekohen hakkında; Tefecilik
ve örgüt üyeliği suçlarından; Beraat,
31-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 43/1, 62, 52/2, 53, 63. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
32-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
33-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
34-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
35-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve örgüt
üyeliği suçlarından; Beraat,
36-Sanık ... hakkında; örgüt üyeliği
suçundan; Beraat,
37-Sanık ... ...hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
38-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
39- Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
40-Sanık ... hakkında;
a-Tefecilik suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2.
maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
b-Örgüt üyeliği suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4,
104/2. maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle
düşme,
41-Sanık ... hakkında;
a-Tefecilik suçundan; Beraat,
b-TCK'nın 220/7, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
42-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
43-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
44-Sanık ... hakkında; örgüte yardım etme
suçundan; Beraat,
45-Sanık ... hakkında; Tefecilik ve örgüt
üyeliği suçlarından; Beraat,
46-Sanık ... hakkında; örgüte yardım etme
suçundan; Beraat,
47-Sanık ... hakkında; örgüte yardım etme
suçundan; Beraat,
48-Sanık ... hakkında; örgüte yardım etme
suçundan; Beraat,
49-Sanık ... hakkında;
a-TCK'nın 241/1, 39, 43/1, 62, 52/2, 51. maddeleri
uyarınca mahkumiyet, erteleme,
b-TCK'nın 220/2, 62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
50-Sanık ... hakkında; örgüte
yardım etme suçundan; Beraat,
51-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
52-Sanık ... hakkında; Örgüt üyeliği
suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddeleri
uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
53-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
54-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
55-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
56-Sanık ... Ergun hakkında; Örgüt üyeliği
suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddeleri
uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
57-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
58-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
59-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7, 62,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
60-Sanık ... Balçık hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
61-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
62-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
63-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
64-Sanık ... hakkında; TCK'nın 220/7,
62, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
65-Sanık ... hakkında; Örgüte yardım
suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddeleri
uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme,
66-Sanık ... hakkında; Örgüte yardım
suçundan 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2. maddeleri
uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Hükmedilen cezaların süresi itibariyle koşulları oluşmadığından sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin CMUK'nın 318. maddesi gereğince REDDİNE,
TCK'nın 58/9 madde hükmünün uygulanmaması, TCK'nın 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek örgüt kurma ve örgüte üye olma suçları ile ilgili olarak mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar hakkında anılan maddenin uygulanmasının infaz aşamasında nazara alınabileceği mümkün görülmüştür.
1-Katılan Hazine vekilinin sanık ... hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, sanıklar ... ve ... hakkında suç örgütüne üye olmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ......, ..., ..., ... ve... hakkında suç örgütüne üye olmak, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç örgütüne yardım etmek suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve örgüte yardım etme ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan... Bakanlığının bu suçlardan davaya katılmasına yasal olarak imkan bulunmadığından, vekilinin bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,
2- Sanık ... hakkında suç örgütü kurma ve tefecilik suçlarından, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç örgütüne üye olmak ve tefecilik suçlarından, sanıklar ..., ... hakkında suç örgütüne yardım etmek ve tefecilik suçlarından, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında tefecilik suçundan, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç örgütüne yardım etmek suçundan kurulan hükümlere yönelik ve dilekçe kapsamına göre sanık ... müdafiinin itirazlarının müsadere kararıyla sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;
Sanıklar ..., ...,., ..., ..., ..., ... ve ...'in eylemlerindeki çeşitlilik ve ağırlık ile suçun işleniş şekli de nazara alındığında hak ve nesafet kuralları ile cezada orantılılık ölçütlerine göre sanıklar hakkında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayini gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Sanıklar ..., ... ve ...'e atılı tefecilik suçu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135/8. maddesinde sayılan katalog suçlardan olmadığından tape kayıtlarının delil olarak değerlendirilemeyeceği de nazara alındığında;
Yapılan yargılama sonunda sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'a yüklenen tefecilik suçlarının sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, sanıklar ... ve ...'ya yüklenen tefecilik suçunun suç tarihi ile karar tarihi arasında zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle haklarındaki kamu davalarının düşmesine dair verilen ve sanık ...'a yüklenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'a yüklenen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tefecilik, sanık ...'e yüklenen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, sanık ...'a yüklenen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme ve tefecilik ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,., ..., ..., ... ve ...'e yüklenen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçlarından kurulan mahkumiyet kararlarında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekili, sanıklar müdafileri ile sanık ...'ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, beraate, mahkumiyete, davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine ve sanık ... hakkında ayrıca müsadereye ilişkin hükümlerin ONANMASINA,
3-Sanıklar ..., ... hakkında suç örgütüne üye olmak ve tefecilik suçlarından, sanıklar ..., ... ve ... hakkında suç örgütüne yardım etmek suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Sanıklara atılı tefecilik ve suç örgütüne üye olmak suçları için suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 313. ve 314. maddeleri ile 2279 sayılı Kanunun 17. maddesinde öngörülen cezanın süresi itibariyle, suç tarihinde yürürlükte olan ve dava zamanaşımı yönünden 5237 sayılı TCK'ya göre sanık lehine hükümler içeren 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiğinin anlaşılması karşısında, davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı olup sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK'nın 322. maddesine istinaden sanıklar hakkındaki davaların zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE,
4-Sanıklar ..., ..., ... ve... hakkında tefecilik suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;
a-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında kurulan hükümlere yönelik,
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 241. maddesinde tefecilik suçunun; "Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi,..." biçiminde tanımlandığı, bu düzenlemeye göre suçun oluşması için sanığın yalnızca bir kişiye kazanç gayesiyle ödünç para vermesi yeterli olup, bu işi meslek haline dönüştürüp dönüştürmemesinin öneminin bulunmadığı nazara alınarak; sanıklar ..., ... ve....'in tefecilik yapıp yapmadığı hususunda usulüne uygun olarak alınan dinleme kararlarına dayalı tape çözümleri göz önüne alındığında yeterli bir zabıta araştırması yaptırılması, sanıkların ev aramalarında bulunan tapu kayıtlarının ve ele geçen paraların iktisap sebeplerinin veya dayanaklarının sorulması ve gerektiğinde tapu kaydı ve dayanakları getirtilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdir edilmesi gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraat ve sanık ... ... hakkında ayrıca paraların iadesine kararı verilmesi,
b-Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik,
Dosya kapsamına göre, sanığın söz konusu işyerlerinde çalışmış olduğu süre, kendi banka hesapları üzerinden tahsil ettiği çek ve senet sayısı, iletişimin tespit tutanaklarındaki telefon görüşmeleri bir bütün olarak dikkate alındığında tefecilik suçuna yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği gözetilmeden dosya kapsamı ve oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraatine hükmolunması,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj