Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları CEZA EVİNDE DARP EDİLME, BİREYSEL BAŞVURU, KÖTÜ MUAMELE, 18.000TL TAZMİNAT

CEZA EVİNDE DARP EDİLME, BİREYSEL BAŞVURU, KÖTÜ MUAMELE, 18.000TL TAZMİNAT


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 287835 Şubat 2019 SALI
Resmi Gazete Sayı : 30677

ANAYASA MAHKEMESI KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Başvuru Numarası : 2015/4032

Karar Tarihi : 23/1/2019

İKINCI BÖLÜM

KARAR

ADEM E. BAŞVURUSU

I BAŞVURUNUN KONUSU


1. Başvuru, infaz kurumunda darbedilmeyle ilgili olarak yapılan kovuşturmanın makul sürat ve özenle yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECI

2. Başvuru, 4/3/2015 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru foı-mu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü bildirmiştir.

7. Başvurucu, Bakanlığın görüşüne karşı süresinde beyanda bulunmuştur.

III. OLAY VE OLGULAR

8. Başvuru formu ve ekleri ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) elde edilen bilgilere göre olaylar özetle şöyledir:

KARARIN TAM METNİ

İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Dön Bireysel Başvuru Kararları