Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları BAŞVURUYA NÜFUS CÜZDAN SURETİNİN EKLENMEMESİ, BAŞVURUNUN REDDİ

BAŞVURUYA NÜFUS CÜZDAN SURETİNİN EKLENMEMESİ, BAŞVURUNUN REDDİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21587


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAR
MAHSUM DIMA BAŞVURUSU
Başvuru Numarası : 2015/14754
Karar Tarihi: 4/7/201 8


I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru; tutuklama ve tutuklamanın devamına ilişkin kararlarda matbu gerekçelere yer verilmesi, hukuka aykırı delillerin mahkumiyete esas alınması, mahkumiyet kararının gerekçesiz olması ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


il. BAŞVURU SÜRECİ
2. Başvuru 24/8/2015 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde, nüfus
cüzdanı örneği ve diğer bazı belgelerin başvuru formuna eklenmediği tespit edilmiştir. Tespit
edilen eksikliklerin giderilmesi için 4/12/2015 tarihli eksikliğin giderilmesi bildirimi
hazırlanmış ve 15/12/2015 tarihinde başvurucu vekiline tebliğ edilmiştir.

4. Tebliğ edilen bildirimde; nüfus cüzdanı örneği ve diğer belgelerin tebliğ
tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde usulüne uygun olarak tamamlanması
gerektiği , geçerli bir mazeret olmaksızın tamamlanmaması halinde başvurunun reddedileceği
belirtilmiştir.

5. 30/12/2015 tarihinde eksikliğin giderilmesi bildirimine cevapta bulunulmuş,
tespit edilen diğer belgeler tamamlanmakla birlikte nüfus cüzdanı örneği yerine nüfus kayıt
örneği gönderildiği anlaşılmıştır.

6. Nüfus cüzdanı örneğinin verilen kesin süre içinde gönderilmediği gerekçesiyle
2/3/2016 tarihinde başvuru hakkında idari ret kararı verilmiş ve 21/3/2016 tarihinde
başvurucu vekiline tebliğ edilmiştir.

7. Başvurucu vekili tarafından 28/3/2016 tarihinde idari ret kararına karşı itiraz
edilmiştir.

8. Komisyonca idari redde ilişkin itiraz incelemesinin Bölüm tarafından
yapılmasına karar verilmiştir.

IV. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;
A. Başvurucunun 2/3/2016 tarihli ve 2015/14754 sayılı idari ret kararına karşı
yaptığı itirazın REDDİNE,
B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 4/7/2018
tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2015/14754

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bireysel Başvuru Kararları