YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN YETERSİZ İNCELEMEYLE REDDİ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22157
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN YETERSİZ İNCELEMEYLE REDDİ

Mesaj gönderen teoman » 05 Kas 2018 22:22

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
S.T. BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2016/22775)
Karar Tarihi: 20/9/2018I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru , yargılamanın yenilenmesi talebinin yetersiz incelemeyle ve haksız olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
111. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi (UY AP) üzerinden ulaşılan bilgi ve belgelere göre ilgili olaylar özetle şöyledir :

6. Diyarbakır 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesinin (DGM) 20/1/1994 tarihli
kararıyla başvurucunun devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devlet
idaresinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçundan müebbet hapis cezasıyla
cezalandırılmasına karar verilmiştir.

7. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 24/11/1994 tarihli kararıyla onanmıştır.

8. Başvurucu tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebi Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesinin (Mahkeme) 14/11/2008 tarihli ek kararıyla kabule değer
bulunmayarak reddedilmiştir.

9. Karara karşı yapılan ıtırazın ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin
29/1 /2009 tarihli kararıyla reddine karar verilmiştir.

10. Başvurucunun talebi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce
ıtırazın reddi kararının kanun yararına bozulması talebiyle dosya Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına iletilmiştir.

11. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/9/2015 tarihli kanun yararına bozma
istemli tebliğnamesini inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi 8/2/2016 tarihli kararıyla
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/1/2009 tarihli itirazın reddi kararının kanun
yararına bozulmasına karar vermiştir.


12. Başvurucunun 17/3/2016 tarihli yargılamanın yenilenmesi talepli dilekçesi
Mahkemenin 27/4/2016 tarihli kararıyla kabule değer bulunmuştur. Yapılan inceleme
neticesinde Mahkeme 1/8/2016 tarihli ek kararıyla yargılamanın yenilenmesi nedenlerinin
doğrulanmamış olduğu gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi talebini esasız olması
nedeniyle reddine karar vermiştir. Gerekçenin ilgili kısımları şöyledir :

" ... kanun yararına bozma yasa yoluna başvurulmasından sonra mahkeme aşamasında
dinlenmeyen tanık [C.D.nin] mahkememizce alınan 06/05/2016 tarihli beyanında esasa
etkili bir beyanının bulunmama ı nedeniyle sanık müdafiinin yargılamanın yenilenmesinı
ilişkin sunmuş olduğu nedenlerin doğrulanmaması nedeniyle CMK.nun 321/1.maddesi
gereğince istemin esasız olması nedeniyle reddine dair ... karar rilmi tir.
dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda mütalaya uygun oy birliğiyle karar
verildi."

13. Karara karşı yapılan itiraz ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 6/9/2016
tarihli kararıyla reddedilmiştir.

14. Ret kararı başvurucuya 4 10 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.

15. Başvurucu 2/ 11/2016 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla