(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13693 E. , 2016/13002 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13693 E. , 2016/13002 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 13 May 2018 12:41

(Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi 2015/13693 E. , 2016/13002 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Dava dilekçesinde, babalığın tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde "... mirasçıları"nı davalı göstermek suretiyle babalığın tespitini istemiştir. Mahkemece; Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.nun 119. maddesi gereğince davacı vekiline 10.02.2014 tarihli tebellüğ belgesinde davacının mirasçıları olan davalıların açık adresini bildirmesi için 1 haftalık kesin süre verilmiş ve bu hususta davacı vekiline ihtarda bulunulmuş, ancak davacı vekili tarafından HMK.nun yukarıda belirtilen ilgili maddesi gereğince tamamlanması gereken eksikliklerin yasanın aradığı kesin süreler içerisinde yerine getirilmediği gerekçesi ile davanın HMK 119/2. maddesi gereğince AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, davacı vekilinden, tensip zaptının tebliğinden itibaren 1 haftalık kesin sürede ... mirasçılarının bildirilmesi istenmiş olup davacı vekiline 10.02.2014 tarihinde usule uygun tebligat yapıldığı, davacı vekilinin 11.02.2014 tarihinde sunduğu dilekçede mirasçılardan...'in vefat ettiğini belirttiği, sağ olan ...'i bildirdiği anlaşılmıştır. Dosya içerisinde nüfus kaydı mevcut olup, mahkemece bu kayıtlara göre adı geçenlerin mirasçılarının nüfus müdürlüğünden sorularak gelen cevap doğrultusunda davanın taraf oluşumunun sağlanması mümkün olduğu halde yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla