23. Hukuk Dairesi 2015/5806 E. , 2016/4853 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535953
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5806 E. , 2016/4853 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:17

23. Hukuk Dairesi 2015/5806 E. , 2016/4853 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 06.04.2015 gün ve ... sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin 14.09.2007 tarihinden 01.07.2010 tarihine kadar davalı kooperatifte denetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, genel kurullarda denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldığı halde, 2009 yılının ... aylarında müvekkiline huzur hakkı ödemesi yapılmadığını, bunun dışında daha önceki dönemlerde de bazı aylara ilişkin ödemelerin yapılmadığını ancak tüm bordrolar ellerinde bulunmadığından bu hususta inceleme yapılamadığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 24.000,00 TL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıya dava edilen tüm ücretlerin ödendiğini, kendisine yapılan ödemelere ilişkin bordroların düzenlendiğini, ödemeler hakkında muhtasar beyannamesi düzenlenerek stopajları tahakkuk ettirilmiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalı kooperatifin huzur hakkı ödemelerini yaptığını ispatlayamadığı, 14.09.2007-30.06.2010 tarihleri arasında tahakkuk eden toplam 66.840,05 TL huzur hakkı alacağı bulunduğu tespit edilen davacı, davasını tespit edilen bu değer üzerinden ıslah etmiş ise de, ıslah harcının süresi içerisinde yatırılmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 24.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline dair verilen karar, taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 06.04.2015 tarih ve... sayılı ilamıyla, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; kısmen ıslah yönünden HMK'nın 181. maddesinde açıklanan yasal gereklilik yerine getirilmeden yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, davacı yararına bozulmuştur.
Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 03.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla