5. Hukuk Dairesi 2017/30248 E. , 2017/30104 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/30248 E. , 2017/30104 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

5. Hukuk Dairesi 2017/30248 E. , 2017/30104 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ve ecrimisil davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 02/05/2015 gün ve 2016/7464 Esas - 2017/12258 Karar sayılı ilama karşı davacı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -
Dava, el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ve ecrimisil istemine istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, davalı idare vekilinin temyizi üzerine Dairemizce Bozulmuş, bu karara karşı davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Hükme esas alınan 28/08/2015 havale tarihli bilirkişi kurulu raporunda eski hale getirme bedelinin 53.033,00 TL, zemin bedelinin ise iki ayrı raporda ayrı ayrı olmak üzere 5.378,26 TL ve 3.376,35 TL olarak tespit edilmiştir. Zemin bedeli yönünden hükme esas alınan ek bilirkişi kurulu raporunda münavebe ürünü olarak alınan, buğday ve mercimek ürünlerinin, kuru arazide dekara ortalama verim miktarları ile değerlendirme tarihi olan 2014 yılı hasat dönemindeki toptan kg. satış fiyatları ve dekar başına üretim giderlerinin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden getirtilip bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak, tespit edilecek zemin bedelinin eski hale getirme bedelinden az olması halinde zemin bedeline hükmedilerek taşınmazın davalı idare adına tesciline karar verilmesi gerektiği yönünde bozma kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde bozma kararı verildiği bu defa yapılan incelemede anlaşılmakla;
Dairemizin 02.05.2017 gün ve 2016/7464 E. ve 2017/12258 K. sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;
Dava, el atmanın önlenmesi, eski hale getirme ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, ecrimisil ve eski hale getirme bedelinin taleple bağlı kalınarak davalı EPDK'dan tahsiline, davalı .... yönünden husumetten reddine karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Davalı ....yönünden husumet nedeniyle davanın reddine, mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca ecrimisil bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;
Dava konusu taşınmazın eski hale getirme bedeli zemin bedelinden fazla ise zemin bedeline, az ise eski hale getirme bedeline hükmedilmelidir.
Hükme esas alınan 28/08/2015 havale tarihli bilirkişi kurulu raporunda eski hale getirme bedelinin 53.033,00 TL olduğu, zemin bedelinin ise iki ayrı raporda ayrı ayrı olmak üzere 5.378,26 TL ve 3.376,35 TL olarak tespit edilmiştir.Zemin bedeli yönünden hükme esas alınan ek bilirkişi kurulu raporunda münavebe ürünü olarak alınan, buğday ve mercimek ürünlerinin, kuru arazide dekara ortalama verim miktarları ile değerlendirme tarihi olan 2014 yılı hasat dönemindeki toptan kg. satış fiyatları ve dekar başına üretim giderlerinin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden getirtilip bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak, tespit edilecek zemin bedelinin eski hale getirme bedelinden az olması halinde zemin bedeline hükmedilerek taşınmazın davalı idare adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile eski hale getirme bedeline hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı EPDK vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile davalı EPDK'dan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla