Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Miras Hukuku Vefattan Sonra Çıkan Borç - Mirasın Hükmen Reddi

Vefattan Sonra Çıkan Borç - Mirasın Hükmen Reddi

Miras, Kanuni Mirasçılar, Veraset İlamı, Muris Muvazaası, Vasiyet, Miras Sözleşmesi, Reddi Miras, Saklı Pay, Tasarrufun İptali, Iskat, Tasarruf Nisabı, Tereke...

terekeci Site Üyesi

Mesajlar: 1


Herkese iyi akşamlar,

Murisin vefatından sonra SGK tarafından yersiz ödeme gerekçe gösterilerek varislere borç (5510/96'ya göre) çıkartılmış olup İş mahkemesinde dava açılmıştır.
Varislerce murisin vefatında terekenin aktifinin olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu durumda mirasın hükmen reddi konusunu değerlendiriyoruz. Ancak vefatın sonrasında ortaya çıkan borç terekenin pasifinden sayılır mı?

İş mahkemesinden bu anlamda tereke tespiti ve mirasın hükmen reddi talep edilir mi? Ayrıca asliye hukuk da davalı olarak SGK gösterilip dava açılması mı uygun olur?

Görüş ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.  • POPULER KONULAR

Dön Miras Hukuku