17. Hukuk Dairesi 2015/6166 E. , 2017/11880 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Konum: İstanbul
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/6166 E. , 2017/11880 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 23:47

17. Hukuk Dairesi 2015/6166 E. , 2017/11880 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Dağıtım Gıda Ve İhtiyaç Mad.Ltd.Şti. vekili ile davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 07/02/2013 tarihinde davalı ...' ın sevk ve idaresindeki araç ile seyir halinde iken babası ...' a çarparak vefatına neden olduğunu belirterek, şimdilik 5.000,00.-TL maddi, 30.000,00.-TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 07/02/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalı ... şirketi için maddi tazminat yönünden ve poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere talebinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen davaya cevap vermemiş; diğer davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, maddi tazminata ilişkin davanın reddine, 10.000,00.-TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 07/02/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Dağıtım Gıda ve İhtiyac Maddeleri Ltd. Şti.'nden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... Dağıtım Gıda Ve İhtiyaç Mad.Ltd.Şti. vekili ile davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucu destekten yoksun kalma nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda, kaza tespit tutanağına göre meydana gelen kazada destek yaya uygun zamanda geçmemekten kusurlu, davalı sürücü de hızını azaltmamaktan kusurlu bulunmuştur. Ceza dosyasındaki kusur raporuna göre; kazada destek yayanın %100 kusurlu, davalı sürücünün hız sınırını aşıp aşmadığı hususunda takoğraf incelemesi yapıldığı belirtilerek davalı sürücünün kusursuz olduğu belirlenmiştir. ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/229 Esas - 2013/558 Karar sayılı dosyası ile davalı sürücü ...'ın beraatine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Mahkemece, her ne kadar davalı hakkında beraat kararı verilmiş ise de olayın oluş şekli ve olaydan sonraki gelişim sürecinde davalının ve davalı şirketin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği ve olayın hukuk mahkemelerinin ceza mahkemesinin sonuç kararı ile bağlı olmadığı, maddi vakıalarla bağlı olduğu belirtilerek, davanın kabulüne karar verilmiştir. Ceza dosyasında maddi vakıa olarak davalı sürücünün hız yapmadığı, destek yayanın yola kusurlu olarak çıktığı belirlenmiştir.
6098 sayılı TBK.'nun 74. maddesi uyarınca, hukuk hakiminin ceza mahkemesince belirlenen maddi olgu ile bağlıdır. Mahkemece, davalı sürücü kusursuz olduğundan ve ceza dosyasındaki davalı sürücünün takoğraf ölçümlerine göre hız yapmadığı yönündeki maddi vakıaya ilişkin belirleme hukuk mahkemesini bağlayacağından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... Dağıtım Gıda Ve İhtiyaç Mad.Ltd.Şti. vekili ile davalı ...'ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Dağıtım Ğıda ve İhtiyaç Mad. Ltd. Şti ve ...'a geri verilmesine 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla