İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...
Cevapla
sauron1552
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 75
Kayıt: 19 Oca 2019 10:04

İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen sauron1552 »

Merhaba 2014 yılında taşınmaz kişilere ait yere tecavüzden 1500 yl adli para cezası aldık 2018 de onandı ödedik. Ama uzlaştırmaya taabi uzlaştırmada 2016 yılında çıktı. Bu para ceZası yüzünden hagblar açıklancak. Bu ödediğimiz cezalar uzlaştırmaya sokabilirmiyiz. Eğer uzlaşma sağlanır dava düşerse Hagblar geri bıraklmama olasılığı varmıdır teşekkürler .Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1959
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Uzlaşmaya tabi olan suça ilişkin ceza infaz edilip infaz tamamlandı mı ?

Yoksa şu an HAGB denetim süresi içerisinde mi?
Resim

sauron1552
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 75
Kayıt: 19 Oca 2019 10:04

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen sauron1552 »

Adli para cezası ödendi infaz edildi evet .

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1959
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR »

Uzlaşma/uzlaştırma yasası, kamu davasının düşmesine yol açtığı için bir ceza usul hukuku kurumu; devlet ile birey arasındaki ceza ilişkisine son verdiği için de bir maddi ceza hukuku kurumudur. Maddi ceza hukukunda, her zaman hükümlünün lehine olan kanunun uygulanması temel kuraldır (TCK md.7/2).

Cezası infaz edilse bile, mahkumiyete bağlı bazı hak yoksunluklarından kurtulmak isteyen hükümlü her zaman lehe olan kanunun uygulanmasını talep edebilir. Hükümlü, hakkındaki mahkumiyet kararının yeni kanuni düzenlemeye uyarlanmasını talep ederse; infaz edilen karara dair ceza dosyası uzlaştırma hükümleri uygulanmak üzere uzlaştırma bürosuna gönderilir. Uzlaşma sağlanırsa, mahkumiyet kararı veren mahkeme davanın düşmesi kararı verir. Düşme kararı ile birlikte adli sicil kaydının silinmesi gerekir.
Resim

sauron1552
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 75
Kayıt: 19 Oca 2019 10:04

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen sauron1552 »

uzlaşma dilekçesi hazırladım pazartesi sacılığamı nere müraacat ediceksem infaz edilmiş ama 2016 da çıkan uzlaşmadan faydalanmak istiyoruz diye dilekçe yazdım bakalım hayırlısı .

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28944
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen Admin »

Kararı veren mahkemeye müracaat etmeniz gerekir.

Gelişmeleri bu başlıkta paylaşırsanız forumumuza katkıda bulunmuş olursunuz.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

sauron1552
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 75
Kayıt: 19 Oca 2019 10:04

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen sauron1552 »

Tamamdır teoman bey teşekkürler ..

sauron1552
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 75
Kayıt: 19 Oca 2019 10:04

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen sauron1552 »

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ile hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun uyarınca hükümlünün durumunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmekle, talep yazısı ve ekindeki belgeler ile yargılama dosyası incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Talep yazısında özetle; hükümlü F.K'nın dolandırıcılık suçundan ceza aldığı, bu suçun 6763 sayılı Kanun ile uzlaşma kapsamında kalan suç haline getirildiği belirtilerek, hükmün kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giren ve hükümlünün lehine olan kanun hükümlerinin hükümlü hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bir karar verilmesi talep edilmiştir.

Hükümlünün yargılandığı dosya incelenmiştir.

Hükümlü hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda verilen 12/11/2010 gün, 2010/259 Esas ve 2010/728 Karardolandırıcılık suçunu işlediği sonucuna varılarak, eylemine uyanTCK nun 151/1, 52/2 maddeleri uyarınca neticeten 1 Yıl Hapis Cezası ve 100 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen hüküm Yargıtay tarafından onaylanarak 04/12/2014 tarihinde kesinleşmiştir.

02/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34 ve 35. maddeleriyle 5271 sayılı CMK’nın 253ve 254. maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile CMK’da düzenlenen uzlaşma kurumunda pek çok önemli değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile; takibi şikayete bağlı suçlar, TCK’nın 86/1 ve 86/2 maddelerinde düzenlenen kasten yaralama suçu, TCK’nın 88. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi suçu, TCK’nın 116. maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığının ihlali suçu, TCK’nın 234. maddesinde düzenlenen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu, dördüncü fıkrası hariç olmak üzere TCK’nın 239. maddesinde yer alan ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu, TCK’nın 106/1 maddesinin 1. fıkrasında yer alan tehdit suçu, TCK’nın 141/1 maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun basit hali, TCK’nın 157. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun basit hali uzlaşma kapsamında olan suçlar haline gelmiştir. Bundan ayrı olarak, 6763 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten önceki düzenlemede yer alan; “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçların” uzlaşma kapsamında olmayacağına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır. Buna göre; takibi şikayete bağlı olan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamına giren suçlar da uzlaşma kapsamına girmiştir.

Tüm düzenlemelerden anlaşılacağı üzere; hükümlünün ceza aldığı “dolandırıcılık” suçunu düzenleyen TCK’nın 157/1 maddesi, uzlaşma kapsamına alınan suçlardandır.

Hükümlünün halen infaz etmekte olduğu cezasının uzlaşma kapsamına alındığı belirlendikten sonra, hükmün kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giren kanun ve hükümlünün lehine olan bu kanun hükümlerinden hükümlünün yararlanıp yararlanmayacağının tartışılması gerekmiştir.

Çözümlenmesi gereken hukuki sorun; yargılaması tümü ile biten ve kesinleşen ancak infazı devam etmekte olan dosyalarda sonradan yürürlüğe giren kanun ile suçun uzlaşma kapsamına girdiğinden bahisle infazının durdurulması ile dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilerek sonucuna göre yeniden yargılama yapılmasının mümkün olup olmadığıdır.

Bu tartışmanın temel çıkış noktası uzlaşma kurumunun hukuki niteliğinin ne olduğuna ilişkin görüş farklılığıdır.

Sanıkla mağdurun uzlaşması ceza muhakemesinin ilerlemesini engellediği için uzlaşma, bir muhakeme engelidir. Ancak, uzlaşmayla failin cezalandırılması olanağı ortadan kaldırıldığından, uzlaşmayı ceza ilişkisini düşüren bir neden olarak nitelendirmek de mümkündür. Bu iki yönlü oluştan hareketle uzlaşmanın; muhakemeyi engellemesi nedeniyle usul hukuku kurumu, faille devlet arasındaki ceza ilişkisini sona erdiğinden ceza hukuku kurumu olduğu söylenmektedir (CENTEL, Nur - ZAFER, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2014 s.494, 495. YENİSEY,Feridun - NUHOĞLU, Ayşe; Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, 2014. s. 1140, 1141. Uzlaşmanın ceza muhakemesi kurumu olduğuna dair ŞAHİN, Cumhur - GÖKTÜRK, Neslihan; Ceza Muhakemesi Hukuku II, 5. Baskı, Ankara 2016, s.204.)

Uzlaşmanın bir usul hukuku kurumu olduğu kabul edilirse; usul hükümlerinin derhal yürürlüğe gireceği ilkesi uyarınca, uzlaşma kurumunun uygulama alanının genişlediğinden bahisle kesinleşen hükümlerin ele alınması olanağı yoktur. Zira bu görüş uyarınca, hükümlünün yargılandığı aşamada, işlediği belirlenen suç uzlaşma kapsamında değildir ve bu nedenle uzlaşma uygulanmamıştır. Usul kanunda sonradan yapılan değişiklik ile suçun uzlaşma kapsamına alınmış olması hükümlünün durumun değiştirmeyecektir.

Uzlaşmanın usul hukuku kurumu olduğunu kabul etmekle birlikte sanığın hukuki durumunu, ceza alıp almamasını etkilemesi nedeniyle aynı zamanda maddi ceza hukuku kurumu olduğu görüşünden hareket edildiği takdirde; kesinleşen hükümlerin tekrar ele alınması, uzlaşma kapsamında kalan suçlar bakımından dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerekecektir.

Uzlaşma kurumu usul hukuku kurumu olmakla birlikte maddi ceza hukukuna yönelik sonuçları da olan bir kurumdur. Ceza hukukunun gelişmesi karşısında uzlaşma kurumu Devletin cezalandırma hak ve yetkisine ilişkin sonuçlar da doğurduğundan ceza hukuku içinde de ele alınması yerinde olacaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2007/4-200 Esas ve 2007/219 Karar sayılı hükmünde de uzlaşmanın maddi ceza hukuku yönüne işaret edilerek sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri uyarınca uzlaşmanın genişletilmiş olması halinde bu durumun hükümlü lehine uygulanması gerektiği esası benimsenmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay ele alındığında; hükümlünün işlediği belirlenen hırsızlık suçundan ceza aldığı TCK’nın 157/1 maddesi hükmü, 6763 sayılı Kanun ile uzlaşma kapsamına alınmış olduğundan, sonradan yürürlüğe giren ve hükümlünün lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasına karar vermek gerekmiştir.

K A R A R :
Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1-Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının hükümlünün durumu hakkında bir karar verilmesine ilişkin isteminin KABULÜNE,

2-Hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun hükümlü F.K’nın lehine bir düzenleme getirmediğinden, hükümlü hakkında Mahkememizin12/11/2010 gün, 2010/259 Esas ve 2010/728 Karar sayılı hüküm ile“dolandırıcılık” suçundan eylemine uyan TCK nun 157/1, 52/1 maddeleri uyarınca verilen 1 yıl hapis cezası ve 100 TL adli para cezasına ilişkin hükmün İNFAZININ DURDURULMASINA,

3-Kararın bir örneğinin istemde bulunan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

4-Kararın bir örneğinin hükümlüye tebliğine,

5-Kararın bir örneğinin yargılama dosyasına konulmasına,

5-Uzlaşma kapsamına giren suçla ilgili olarak gerekli uzlaştırma işlemlerinin CMK’nın 254 ve 253. maddeleri uyarınca yerine getirilmesi için dosyanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesine,

6-Uzlaştırma işlemlerinin sonuçlanmasından sonra hükümlünün durumunun resen ve yeniden ele alınmasına,

7-İşlemin takip edilebilmesi için Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosyaların kaim dosyası oluşturularak kalemde ayrı bir bölümde saklanmasına, üç ay içinde işlem sonucu hakkında bilgi verilmeyen dosyaların akıbetinin bildirilmesi için Uzlaştırma Bürosuna resen yazı yazılmasına,

Dair; evrakı üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 5275 sayılı Kanunun 98, 99 maddeleri uyarınca, yokluğunda karar verilenler için kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilecek beyan ile gidilebilecek ve Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenecek olan itiraz yolu açık olmak üzere (itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ihtar edilerek) karar verildi. 12/12/2016

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23178
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen teoman »

İlk birinci sayfada konu başlığı ile ilgili açmış olduğunuz mesajınız bana yetersiz geldiği için anlayamadım.

Anladığım kadarı ile;TCK m.154'den adli para cezası almışsınız ve bu ceza kesinleşme ile infaz edilmiş. HAGB kararını bozar mı şeklinde bir konu karışmış araya bu neyin nesi bunu anlayamadım.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

sauron1552
Kıdemli * Üye
Mesajlar: 75
Kayıt: 19 Oca 2019 10:04

Re: İnfaz edilmiş ceza uzlaştırmaya tabimidir

Mesaj gönderen sauron1552 »

Bugün infaz edilmiş para cezası ödenmiş dosyayla ilgili nöbetçi asliye ceza mahkemesine dilekçe verdim uzlaşma ile ilgili bakalım sonucu ne olucak durum netleşsin bilgilerimi burada paylaşacağım..

Cevapla