Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ

AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...

muratregency Site Üyesi

Mesajlar: 12


Teşekkürler

Verilen örnek hukuk mahkemesi karari olduğu icin acaba Ceza Mahkemeleri içinde aynı yasa gecerlimidir ?
Acılan ceza davasi iflas kararı öncesi...IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1109
Konum: Eskişehir


Vekalet bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile ilgili olarak örnek karar hukuk dairesi kararı olsa bile vekaletname sözleşmesinin geçerliliği 6098 sayılı Kanun'un 513'üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Yani Kanun maddesi vekaletname sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri kapsamaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Madde 513

2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas
Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.

Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.
Resim

Önceki

Dön Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku