Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Kıdemli ***** Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : Daireler Kurulu Kararı
Kararın Konusu: Yönetmelik Taslakları ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 834/3
Kararın Tarihi : 17.02.1993

ÖZET : Sayıştay'ın olumlu görüş verdiği yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler için Sayıştay'dan tekrar olumlu görüş alınmasına gerek olmayıp, 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesi hükmü uyarınca istişari görüş istenmesi gerekeceği hk.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra 3046 sayılı Kanunun 40 ve Geçici 2'nci maddeleri gereği olumlu görüş alınmak üzere Sayıştay'a gönderilmiş bulunan "9 Şubat 1986 tarih ve 19014 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ............ Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik ve Bazı Maddelerinde Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik" taslağının esastan görüşülmesine geçilmeden önce; 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 40 ve Geçici 2'nci maddeleri hükmü uyarınca kurulup, yürürlüğe giren ............ Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nde yapılmak istenilen değişiklikler hakkında, 3046 sayılı Kanuna göre olumlu görüş mü, yoksa 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105'inci maddesi hükmü uyarınca istişari görüş mü verileceği hususu üzerinde duruldu. Bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda;Şimdi gündem konusu olan taslağın kuruluşla ilgili hususları ihtiva etmediği, buna karşılık Sayıştay'ın uygun görüşü doğrultusunda kurulmuş olan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmasını öngören hükümler içerdiği anlaşılmıştır.

3046 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesine göre döner sermaye işletmesi kurulabilmesi Sayıştay'dan "olumlu görüş" alınmasına bağlı olup, Sayıştay'ın bu geçici madde uyarınca verdiği görüş, döner sermaye işletmesi kurulmasına ihtiyaç gösteren bakanlık veya bağlı kuruluşları bağlayıcı nitelikte bulunmaktadır.Öte yandan, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105'inci maddesinde bakanlıklar ve Sayıştay'ın denetimine giren diğer idare ve kurumlarca mali konularda düzenlenecek yönetmeliklerin, Sayıştay'ın istişari mütalaası alındıktan sonra yürürlüğe konabileceği; değişik 15'inci maddesinin dördüncü bendinde de, 105'inci madde uyarınca verilecek Sayıştay görüşünün Daireler Kurulunca saptanacağı hükme bağlanmak suretiyle, madde kapsamına giren yönetmelikler konusunda verilecek Sayıştay görüşünü saptama yetkisi Daireler Kuruluna verilmiştir.

Her iki kanun hükümlerinin birlikte incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 3046 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesiyle Sayıştay'a verilen yetki, 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesiyle verilen yetkiden farklı olup, doğrudan doğruya bir döner sermaye işletmesi kurulması konusu ile ilgili bulunmaktadır. Üstelik bu yetki ilgili bakanlık veya bağlı kuruluşları bağlayıcı nitelikte iken, 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesine göre bildirilen Sayıştay görüşü "istişari" nitelik taşımaktadır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 3046 sayılı Kanunla Sayıştay'a, 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesindekinden farklı bir görev ve yetki verilmiş olmaktadır. Bu yetki uyarınca Sayıştay'ca verilecek görüş döner sermaye işletmesini kurmak isteyen kurumları bağlayıcı niteliktedir. Bu da kuruluş aşamasında aranmaktadır. Başka bir ifadeyle, Sayıştay bu tür görüşü döner sermaye işletmelerinin kuruluşu sırasında vermektedir.

Bu itibarla, 3046 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesine uygun olarak kurulan döner sermaye işletmelerinin yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler hakkında 832 sayılı Kanunun 105'inci maddesi hükmü uyarınca görüş bildirilmesi gerekir. Zira asıl yönetmelik ile ilgili olarak olumlu görüş alındığından, değişiklikler için yeniden olumlu görüş alınmasına gerek olmadığına, karar verildi.


Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj