Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Kanun Şerhleri Türk Ceza Kanunu Şerhi MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ - TCK 152. Md.

MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ - TCK 152. Md.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun madde sıralı, gerekçeli, açıklamalı ve içtihatlı şerhinden oluşan paylaşım forumu...

cem38 Site Üyesi

Mesajlar: 3


Sayin arkadaslar,
konuyu tekrardan aciklama geregi duydum.

Kendim yurtdisinda yasamaktayim. Samsunda bir yazligim var. Senede bir defa giderim yazligima. Yazligimin etrafi beton duvarlar ile cevrilidir.
Yan tarafta bulunan komsum, benim yurtdisinda yasamami fitsat bilerek bahcemden faydalanmak istiyor. Iceri gecip fidan dikiyor. Izine geldigimde kendisini diktigi fidanlari kaldirmasi icin uyardim. kaldiracagim dedi. bir sonraki sene vardigimda kaldirmamis. Kendisine noterden ihtarname gönderdim. Yine kaldirmayinca bahcivan söküp kendisine iade ediyor.

Akrabasi avukat oldugu icin mala zarar verme sucu TCK 152-1C den dava aciyor. 6 seneye kadar cezasi varmis.

Mala zarar verme suçunun temel şekli; 5237 sayılı TCK’nun “Mala Zarar Verme” başlıklı 151/1. maddesinde “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiş,

suçun nitelikli halleri ise aynı kanunun 152/1-2. maddelerinde on bent halinde sayılmış, uyuşmazlık konusuyla ilgili bulunan 152. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde Mala zarar verme suçunun; ; "c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında," işlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

Bilmek istedigim
1- TCK 152. maddesi tck 15. maddenin devamimidir? Cünkü Tck mad.151 “Başkasının taşınır veya taşınmaz malıni" demektedir.
2-Eger tck Mad. 152, tck mad. 151 rin devami ise, TCK 152/1 c) "Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç,nerede olursa olsun, BASKASININ her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında" olarak yorumlanmasi gerekmezmi?

3-Evimin bahcesi, etrafi duvarlarla cevrili oldugunda, evimin eklentisi sayilacagindan izinsiz girmek konut dokunulmazligi ihlali sayilmazmi? Bahce de benim konutumun eklentisi oldugundan buraya dikilen fidanlar bana ait sayilmazmi?

4-4721 sayılı medeni Kanunun " Madde 683.- Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir." der- o zaman.

Durum bu halde iken fidanlari bahcivanin sökmesinin neresi yanlis?

TCK 152-1C tek basina ele elindiginda o zaman söyle bir mantik ortaya cikmazmi
a-dikili agac fidan nerede olursa olsun kesilemez. Odanizda veya balkondaki saksidaki limon agaci dahi.
b-Hergün fidan yetistirip satanlar da dikili fidani söktükleri icin ceza almalidirlar.
c-Bütün bahcivanlar agac veya fidan kestiklerinde ceza almalidirlar.

Almanyada da kendi bahcenizdeki fidanlari kesemiyorsunuz. Fakat Almanyada nerede olursa olsun diye degil tanimlari var.

aciklama getirirseniz tesekkür ederim.Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2710


cem38 yazdı:
Sayin arkadaslar,
konuyu tekrardan aciklama geregi duydum.

Kendim yurtdisinda yasamaktayim. Samsunda bir yazligim var. Senede bir defa giderim yazligima. Yazligimin etrafi beton duvarlar ile cevrilidir.

Yan tarafta bulunan komsum, benim yurtdisinda yasamami fitsat bilerek bahcemden faydalanmak istiyor. Iceri gecip fidan dikiyor. Izine geldigimde kendisini diktigi fidanlari kaldirmasi icin uyardim. kaldiracagim dedi. bir sonraki sene vardigimda kaldirmamis. Kendisine noterden ihtarname gönderdim. Yine kaldirmayinca bahcivan söküp kendisine iade ediyor.

Akrabasi avukat oldugu icin mala zarar verme sucu TCK 152-1C den dava aciyor. 6 seneye kadar cezasi varmis.

Mala zarar verme suçunun temel şekli; 5237 sayılı TCK’nun “Mala Zarar Verme” başlıklı 151/1. maddesinde “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiş,

suçun nitelikli halleri ise aynı kanunun 152/1-2. maddelerinde on bent halinde sayılmış, uyuşmazlık konusuyla ilgili bulunan 152. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde Mala zarar verme suçunun; ; "c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında," işlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

Bilmek istedigim
1- TCK 152. maddesi tck 15. maddenin devamimidir? Cünkü Tck mad.151 “Başkasının taşınır veya taşınmaz malıni" demektedir.
2-Eger tck Mad. 152, tck mad. 151 rin devami ise, TCK 152/1 c) "Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç,nerede olursa olsun, BASKASININ her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında" olarak yorumlanmasi gerekmezmi?

3-Evimin bahcesi, etrafi duvarlarla cevrili oldugunda, evimin eklentisi sayilacagindan izinsiz girmek konut dokunulmazligi ihlali sayilmazmi? Bahce de benim konutumun eklentisi oldugundan buraya dikilen fidanlar bana ait sayilmazmi?

4-4721 sayılı medeni Kanunun " Madde 683.- Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir." der- o zaman.

Durum bu halde iken fidanlari bahcivanin sökmesinin neresi yanlis?

TCK 152-1C tek basina ele elindiginda o zaman söyle bir mantik ortaya cikmazmi
a-dikili agac fidan nerede olursa olsun kesilemez. Odanizda veya balkondaki saksidaki limon agaci dahi.
b-Hergün fidan yetistirip satanlar da dikili fidani söktükleri icin ceza almalidirlar.
c-Bütün bahcivanlar agac veya fidan kestiklerinde ceza almalidirlar.

Almanyada da kendi bahcenizdeki fidanlari kesemiyorsunuz. Fakat Almanyada nerede olursa olsun diye degil tanimlari var.

aciklama getirirseniz tesekkür ederim.
Öncelikle hakkınızda mahkemede dava açılmış mı veya henüz savcılık soruşturma aşamasında mı.?Benim şahsi görüşüm her ne kadar hakkınızda mala zarar verme iddiası ile dava açılmış olduğunu düşünürsek bu davadan beraat edeceğiniz kanaatindeyim.

Çünkü; Burada mala zarar verme kastı ile hareket edilmediği apaçık ortada olup , fidanların sökülerek kişiye iadesi yapıldığı gibi ayrıca bu şahsın haksız bir şekilde yapmış olduğu bu tecavüzün önlenmesi içinde noterden ihtara rağmen bu haksız tutum ve davranışına son vermeyip kasten TCK-Madde 154 ihlal ettiği ortadadır.

Aslında Komşunuz Yukarıda belirtmiş olduğum TCK-m.154 İhlal etmiş olup kendisi suç işlemiştir. Bu maddeden komşunuz hakkında suç duyurusunda buluna bilirsiniz.

HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI
Madde 26 - (1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez.

(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.
TCK- MADDE 30
Hata
(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.

(4) (Ek fıkra: 29/6/2005 – 5377/4 md.) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.

Türk Medeni Kanunu MADDE 2
B - HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI
I. DÜRÜST DAVRANMA
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
Türk Medeni Kanunu MADDE 3
II. İYİNİYET
Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.
www.kararara.com

Önceki

Dön Türk Ceza Kanunu Şerhi