EL KOYMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3082
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

EL KOYMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen Güntülü »

..................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORGU NUMARASI : ……………….
İSTEKTE BULUNAN : ………………………………
İSTEK KONUSU : ……. Sorgu numaralı dosyasında, suçla hiçbir ilgisi olmayan …. plakalı aracımın şahsıma teslim edilmesi taleplidir.
AÇIKLAMALAR :

1) Yukarıda sorgu numarasını yazmış olduğum dosyada, şahsım adına kayıtlı …………… plakalı, ……… Model ….. Marka araca el konulmuştur.

2) Ancak benim, mevzu bahis olaylarla herhangi bir ilgi ve alakam bulunmamaktadır. El koyma ile, anayasal bir hak olan MÜLKİYET HAKKIMIN zedelenmesi söz konusu olacaktır.

3) Karayolları Trafik Kanununun 20. maddesine göre, ve bu maddede 1985 yılında yapılan değişiklik sonrası, bu aracın tarafıma iadesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları mevcuttur.

4) Bu araç, şahsım tarafından, damadım olan…….’a, ……e gideceğini söylemesi üzerine verilmiştir. Bu durumu sanık, verdiği ifadede teyit etmiş ve dosyaya yansımıştır. Görüldüğü üzere aracımın bu söz konusu olayla bir ilgisi yoktur. Aracın savcılık tarafından el konulmasından dolayı aracı dilediğimce tasarruf edip kullanamadığım için de mağdur olmuş durumdayım. Ayrıca araç bağlı kaldığından ve kullanılmadığından, motorunda karıncalanma ve aracın hasar görmesi ihtimali doğmaktadır. İşlenen bu suçta en çok mağdur olan kişi, suçla hiçbir alakası olmayan şahsım olmuştur. Zira ben ….. işi ile uğraştığımdan,…… gidip gelmem gerekmektedir fakat aracım bağlı kaldığından işlerim aksamakta ve kazanç kaybına maruz kalmaktayım.

5) Araç üzerinde gerekli yasal inceleme ve aramalar yapılmıştır. Aracın halen daha bağlı bulunmasının bir faydası bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı daha fazla mağdur olmamam için, bi hakkın veya teminat mukabili aracın tarafıma teslimini isteme zarureti hasıl olmuştur.

6) CMK 256 hükmünce, duruşmalara kabulümüze karar verilmesini talep etmekteyim

DELİLLER : Yargıtay kararları ve sair deliller.

İSTEM SONUCU : Arz ettiğimiz nedenlerle Sayın Makamınızdan, telafisi imkansız zararlara neden olamamak ve mağduriyetimin önlenmesi bakımından ….. plakalı aracın bi hakkın veya teminat mukabili tarafıma teslimine karar verilmesini arz ve talep ederim.


İtiraz Eden
Adı ve Soyadı
................ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

EL KONULAN ARACIN

İADESİNİ TALEP EDEN :

VEKİLİ :

KONU : El koyma kararının kaldırılması ve el konulan aracın iadesi istemidir. (El koyma kararına itiraz)

AÇIKLAMALAR :
Müvekkil …’a ait … plaka numaralı araca … Sulh Ceza Mahkemesinin … d. iş sayılı kararı ile el konulmuştur. Aşağıda açıklamış olduğumuz gerekçeler ile müvekkile ait el konulmuş olan araca ilişkin el konulma kararının kaldırılarak aracın tarafımıza teslim edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim bu aracı arkadaşı olan şüpheli …’a geçici olarak vermiştir. Dosya incelendiğinde şüpheli …’ın söz konusu aracı …’tan bilgisi dışında aldığı ve başka bir şehirde sanayide aracın altına gizli bölme yaptırdığını ifade etmiştir.

MÜVEKKİL MAĞDUR DURUMDADIR
2-) Müvekkilin söz konusu dosya ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Anılı araca el konulmuş olması hali karşısında müvekkil mağdur durumdadır. Zira müvekkilim söz konusu aracı kendi işlerinde kullanmaktadır. Ayrıca soruşturma ve kovuşturmanın ilerleyen safhalarında aracın üzerinde bir inceleme yapılması söz konusu değildir.

3-) Suçta kullanıldığı iddia edilen … plakalı aracın trafikte kaydı bulunmaktadır ve gerek hazırlık tahkikatı ve gerekse de kovuşturma safhalarında aracın üzerinde herhangi bir delil tespitinin yapılması gerekmemektedir.


4-) Ayrıca CMK’nın 128/4 maddesinde kara taşıtlarının kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek sureti ile el koyma işleminin icra edileceği hükmü düzenlenmektedir. Yine CMK’nın 132/5 maddesinde el konulan eşyanın muhafaza edilmek üzere şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebileceği hükmü bulunmaktadır. CMK’nın 131. maddesinde ise Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait el konulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir hükmü bulunmaktadır.

ARACIN MUHAFAZA ALTINDA BULUNDURULMASININ KAMU ADINA BİR YARARI BULUNMAMAKTADIR

5-) Dolayısıyla belirtmiş olduğumuz yasanın bu açık hükümleri karşısında söz konusu aracın muhafaza altında bulundurulmasının kamu adına bir yararı bulunmamaktadır.

6-) El konulmuş olan aracın yargılamaya konu suçta delil olarak kullanılması söz konusu değildir. Aracın tarafımıza teslim edilmesi halinde de istendiği anda teslim edilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aracın üzerinde yargılamayı aydınlatacak bir delil de mevcut değildir.


7-) Sayın mahkemenin el konulma kararını kaldırarak aracı müvekkile iade etmesinde müvekkilin güncel ve korunmaya değer hukuki yararı vardır.

8-) CMK’nın 132/5. maddesinde; “El konulan eşya, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.” Hükmü yer almaktadır.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler ile el konulmuş olan müvekkile ait … Plakalı aracın el konulması kararının kaldırılarak; anılı aracın CMK 131 uyarınca aslen veya CMK m.123/5 uyarınca yediemin olarak veya yine aynı madde uyarınca mahkemenizce uygun görülecek bir teminat karşılığında, tarafımıza teslimine karar verilmesini arz ederim. …

Talep Eden Vekili
El koyma kararına itiraz


www.kararara.com

Cevapla