AİLE KORUMA KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİDİR

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 21794
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08

AİLE KORUMA KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİDİR

Mesaj gönderen teoman » 26 Nis 2018 14:58

(KARARI VEREN MAHKEMENİN BİR ÜSTÜ)….. AİLE MEHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
VERİLMEK ÜZERE
(KARARI VEREN MAHKEME)……. AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO: 2018/…… D. İŞ
KARAR NO: 2018/……

KARARA İTİRAZ
EDEN : İSİM VE TC KİMLİK NO, ADRES

VEKİLİ : VARSA VEKİL İSMİ VE ADRESİ


KARŞI TARAF : İSİM - ADRES


TEBLİĞ TARİHİ : Buraya kararı hangi gün aldıysanız o günün tarihi yazılacak


KONU : ………. Aile Mahkemesinin ……. Değişik iş, ………karar sayılı ve …… tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.
İTİRAZLARIMIZ :


1- Şiddet mağduru olduğunu iddia eden…… ile yaklaşık …….senedir evliyim ve bu evlilikten … yaşlarında ortak çocuklarımız bulunmaktadır.

2- Sayın mahkemenin ortak çocukları dinlenmeden verilen aleyhimdeki evden uzaklaştırma ve koruma kararı usul ve yasaya aykırı olup itiraz etmekteyim. Şöyle ki;

3- Şikayet eden karşı taraf sayın mahkemeye bildirdiği iddialarda tamamen haksız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

4- Karşı tarafın iddia ettiği gibi eşime karşı hiçbir şekilde şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü gibi söz ve eylemlerde bulunmadım

5- Şikayet eden gereksiz ve aslı astarı olmayan hilafı hakikat iddialarda
bulunmaktadır. Karşı tarafın esasen iki senedir devam eden bu durum aile içerisinde huzur bırakmamıştır.

6- Ortak çocuklarımız olan … yaşlarındaki … şahit olarak dinlenecek olursa haklılığım ortaya çıkacaktır.

7- Banka kredisiyle ev aldım. Şuanda aile konutu olarak ikamet edilen ev ipotekli ve banka kredi borucunun henüz üçte biri kadar bir miktarı ödenmiştir. Çalıştığım iş yerinden yaklaşık …….- TL gelirim bulunmaktadır. Ayda yaklaşık …...-TL banka kredisiyle alınan evinin borcunu ödemektedir. Sayın mahkemenin uzaklaştırma kararı nedeniyle evime gidemediğimden karardan sonra mecburen ev kiraladım ve yaklaşık bu ev içinde …..-TL kira ödemek zorunda kaldığımdan ekstra bir masraf yapmak zorunda kaldığımdan bu tür masrafları karşılayarak hem kendi hayatımı hem de çocuklarımın ve eşimin hayatını idame ettirebilmem mümkün görünmemektedir.

8- Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle şikayet eden karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmadığından ve sayın mahkemenin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğumdan ve bu karar nedeniyle ekonomik olarak çöküntü yaşayacağımdan sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Tanık beyanları vs. her türlü deliller

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemecede resen dikkat edilecek hususlarla ……. Aile Mahkemesinin 2018/….. D. İş, 2018/…. K. Sayılı …./…./2018 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılmasını saygıyla arz ve talep ederim. …../…../2018


İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza

Anayasa mahkemesi kararı

BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetinin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre verilen koruma kararına yapılan itirazda, ileri sürülen iddia ve delillerin kararda tartışılmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KARARIN TAM METNİ
viewtopic.php?f=91&t=336029AİLE KORUMA KARARINA KARŞI, İTİRAZ DİLEKÇESİNDE HAKARET İÇEREN SÖZLER
viewtopic.php?f=91&t=26261YARGITAY
3. Ceza Dairesi
Esas: 2012/35979
Karar: 2013/36843


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Sanık hakkında 4320 sayılı kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

4320 sayılı Kanun 20.03.2012 tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılarak aynı gün yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

2) Sanık hakkında yaralama suçundan kurulan hükmün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın savunmasında olay öncesi eşi olan mağdurun kendisine hakaret ettiğini beyan etmesi ve dosyada savunmanın aksini gösterir bir delil bulunmaması karşısında, olay sırasında evde bulundukları anlaşılan sanık ve mağdurun ortak çocuklarının ifadelerinin alınmasından sonra, mevcut hukuki duruma göre sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 28/10/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla