Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları BELEDİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DÜŞÜK BELİRLENMESİ VE DEĞER KAYBINA UĞRATILMASI

BELEDİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DÜŞÜK BELİRLENMESİ VE DEĞER KAYBINA UĞRATILMASI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20560


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
(Başvuru Numarası: 2015/18908)
Karar Tarihi: 21/3/2018


I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru; kamulaştırma bedelinin düşük belirlenmesi ve değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

il. BAŞVURU SÜRECİ
2. Başvuru 4/12/2015 tarihinde yapılmıştır.
3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.
4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.
6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüş bildirmemiştir.111. OLAY VE OLGULAR
7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir :

8. Başvurucu ile diğer mirasçılara ait Kocaeli ili, İzmit ilçesi, . Kadıköy Mahallesi, 3665 ada ve 5 parselde kayıtlı taşınmazın Kocaeli Büyük şehir Belediyesi Encümeninin 16/1/2008 tarihli kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

9. Tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine idare, başvurucu ve diğer mirasçılar adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile mezkur taşınmazın kendi adına tapuya tesciline karar verilmesi ve kamulaştırma bedelinin tespiti talebiyle 31/3/2008
tarihinde dava açmıştır.

10. Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Mahkeme), taşınmazın değerinin saptanması için bilirkişi raporu hazırlatmış ve 7/7/2008 tarihli bilirkişi raporunda kamulaştırma bedelinin 81.855,51 TL olduğu tespit edilmiştir. Bilirkişi Kurulu, emsal karşılaştırma yöntemini uygulayarak kamulaştırma bedelini belirlemiştir.


1 1. Mahkeme bu defa davanın 17/7/2014 tarihli duruşmasında başvurucunun talebi doğrultusunda yeniden keşif yapılmasına karar vermiş, anılan karar doğrultusunda 23/7/2014 tarihinde yapılan keşif sonucunda hazırlanan 8/8/2014 tarihli bilirkişi raporunda da
kamulaştırma bedelinde bir değişikliğe gidilmemiştir.

12. Yapılan tüm bu tespitler ışığında Mahkeme 18/9/2014 tarihli kararı ile toplanan delillere, mahallinde yapılan keşifler ve bilirkişi raporlarına dayanarak başvurucunun da dahil olduğu davalıların hissesine isabet eden kamulaştırma bedelini 81.855,51 TL olarak
belirlemiştir. Mahkeme ayrıca, bedelin başvurucunun da dahil olduğu söz konusu davalılara ödenmesine ve bunlar adına olan tapu kaydının iptali ile mezkur taşınmazın idare adına tapuya kayıt ve tesciline karar vermiştir.

13. Başvurucunun temyizi üzerine kararın Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 30/9/2015 tarihli kararı ile "a) gerekçeli kararın hüküm fıkrasının üçüncü bendindeki (enflasyon oranında) kelimelerinin çıkarılması ve yerine (yasal) kelimesinin eklenmesine, b) gerekçeli
kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Dava konusu taşınmazın tapu kaydında bulunan haciz şerhinin hükmedilen bedele yansıtılmasına) cümlesinin eklenmesine ve hükmün" düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. Anılan karara karşı karar düzeltme
yoluna gidilmemiştir.

14. Nihai karar, başvurucuya 10/11/2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

15. Başvurucu 4/12/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.


KARARIN TAM METNİ.
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2015/18908


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bireysel Başvuru Kararları