Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları KOLLUK GÖREVLİSİNİN SİLAHLI GÜÇ KULLANMASI, YAŞAM HAKKININ İHLALİ, BİREYSEL BŞV.

KOLLUK GÖREVLİSİNİN SİLAHLI GÜÇ KULLANMASI, YAŞAM HAKKININ İHLALİ, BİREYSEL BŞV.


admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28352



Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

C. BAŞVURUSU

Başvuru Numarası : 2014/19077

Karar Tarihi : 18/4/2018

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1, Başvuru, kolluk görevlisinin silahlı güç kullanması sonucu iyileşme olasılığı bulunmayan bir hastalık meydana gelmesi ve bu olayla ilgili olarak etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ 2. Başvuru 4/12/2014 tarihinde yapılmıştır. 3 Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur. 4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir. 5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar veriln-ıiştir. 6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüşünü bildirmiştir. 7. Başvurucu, Bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunmuştur.

III. OLAY VE OLGULAR
8. Başvuru fon-nu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ilgili olaylar özetle şöyledir:

DEVAMI: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 0523-8.pdf


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Dön Bireysel Başvuru Kararları