Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Denetimli serbestlikte yeniden Ametem'e başvurma

Denetimli serbestlikte yeniden Ametem'e başvurma

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

ironn Site Üyesi

Mesajlar: 1


İyi akşamlar.
Arkadaşım bir yıl önce bir suça karıştı. 3 ay tutuklu yargılandı. 3 ay sonra mahkeme 2 yıl şuça karışmamak şartı ile serbest bıraktı. Ceza almadı. Bu süre içinde uyuşturucu madde kullanmaktan denetimli serbestliği devam ediyordu. Hakkında soruşturma açıldı. Hapis yattığı için denetimli serbestliğe uyamadığı gerekçesi göz önüne alınarak 1000 TL para cezası verildi. Ve aynı şekilde gene 2 yıl suça karışmaması gerekiyor. Bu mahkemelerin ardından 3 ay sonra ilk defa uyuşturucu madde aldı. Şu an kullanmak istemiyor ama ara ara krizleri geliyor. Psikiyatri eşliğinde kontrol altında olması gerekiyor. Ama Ametem'e başvurursa yeniden dava açılır diye korkuyor. Bu durumda Ametem'e gidip yeniden gerek ilaç gerek psikiyatrik destek alması halinde dava açılır mı? Açılan davada nasıl bir ceza alır? Yada eski mahkemelerindeki cezayı yatmak zorunda kalır mı?teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20575


ironn yazdı:
İyi akşamlar.
Arkadaşım bir yıl önce bir suça karıştı. 3 ay tutuklu yargılandı. 3 ay sonra mahkeme 2 yıl şuça karışmamak şartı ile serbest bıraktı. Ceza almadı. Bu süre içinde uyuşturucu madde kullanmaktan denetimli serbestliği devam ediyordu. Hakkında soruşturma açıldı. Hapis yattığı için denetimli serbestliğe uyamadığı gerekçesi göz önüne alınarak 1000 TL para cezası verildi. Ve aynı şekilde gene 2 yıl suça karışmaması gerekiyor. Bu mahkemelerin ardından 3 ay sonra ilk defa uyuşturucu madde aldı. Şu an kullanmak istemiyor ama ara ara krizleri geliyor. Psikiyatri eşliğinde kontrol altında olması gerekiyor. Ama Ametem'e başvurursa yeniden dava açılır diye korkuyor. Bu durumda Ametem'e gidip yeniden gerek ilaç gerek psikiyatrik destek alması halinde dava açılır mı? Açılan davada nasıl bir ceza alır? Yada eski mahkemelerindeki cezayı yatmak zorunda kalır mı?

TCK- MADDE 192
Etkin pişmanlık

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz. (1)Kanaatimce AMETEM'e tedavi amaçlı baş vurması halinde soruşturmada açılmayacağı cezada verilmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü bu denetimde iken işlemiş olduğu suç kapsamına girmeyeceğini düşünüyorum. Burada zaten amaç tedavi olmak yoksa tedavi yolunu denetimde kullandığı uyuşturucu madde suçun unun cezasından kurtulmak için hile kullanmış sayılmayacağı görüşündeyim.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Ceza Hukuku