Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları KİRACI İLİŞKİSİ OLMADAN AİLE FERTLERİNİN MUVAFAKAT İLE KONUTTA OTURMASI, İŞKAL

KİRACI İLİŞKİSİ OLMADAN AİLE FERTLERİNİN MUVAFAKAT İLE KONUTTA OTURMASI, İŞKAL


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20167


T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2003/14137
KARAR NO: 2004/390
KARAR TARİHİ: 22.1.2004

>> KİRA İLİŞKİSİ OLMADAN, OĞLUNA AİT EVDE OĞLUNUN MUVAFAKATİ İLE OTURDUĞU MUVAFAKATİN GERİ ALINMASI DURUMUNDA FUZULİ İŞKALCİ DURUMUNA DÜŞTÜĞÜ


4721/m.683

ÖZET : Davalının haksız işgalci durumuna düştüğü tarihten öncesine ilişkin olarak davacı tarafından ecrimisil talebinde bulunulamaz.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada; davacı, 12 parsel sayılı taşınmaza 100/5780 oranında paydaş olduğunu, taşınmaz üzerindeki evi davalının uzun yıllardır hiçbir haklı nedene dayanmaksızın işgal ettiğini ileri sürüp elatmanın önlenmesi ve 23.7.1997-23.7.2002 tarihleri arasında 3.600.000.000 TL. ecrimisilin yasal faizi ile birlikte ödenmesini istemiştir.

Davalı, davacı oğlunun bilgisi ve rızası ile dava konusu evde oturduğunu, ihtardan öncesi için ecrimisil istenemeyeceğini, evi satın alırken davacıya maddi katkıda bulunduğunu ve eve masraf yaptığını belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, elatmanın sabit olduğu gerekçesi ile elatmanın önlenmesi davasının kabulüne, ecrimisil davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Mahkemece, elatmanın önlenmesi davasının kabulüne, ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden, çekişmeye konu çaplı taşınmazın kayden davacıya ait bulunduğu davalının bu yerde davacının muvafakatı ile oturduğu, davacının davalıya gönderdiği 23.7.2002 tebliğ tarihli ihtarname ile muvafakatını geri aldığı, davalının bu tarihten itibaren taşınmazda haksız işgalci durumuna düştüğü anlaşılmaktadır. Öyleyse elatmanın önlenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Ne var ki, davalının haksız işgalci durumuna düştüğü tarihten öncesine ilişkin olarak davacının ecrimisil isteyemeyeceği kuşkusuzdur. Zira o dönemde davalının taşınmazı haksız, tasarrufunda bulundurduğu söylenemez. Davacının 23.7.2002 tarihinden sonrası için de ecrimisil talebi yoktur.

SONUÇ : Hal böyle olunca, ecrimisile yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün H.U.M.K.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 22.1.2004 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları