Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2008 öncesi bağkur

2008 öncesi bağkur

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...

Mesaj 06 Tem 2018 14:41
natpark Site Üyesi

Mesajlar: 36


Merhaba,

Babamla ilgili bir soru sormak istiyorum.

2008 öncesi bağkura kayıt olmayan esnafları bağkurlu olarak kabul etmiyor. Babam esnaf ancak 2008 öncesi bağkura kayıt olmamış dolayısıyla ödemede yapmamış. Şu an emekliliğine az süre kaldı eksik gün var bu nedenle 2008 öncesi bağkur'dan istifade etmek istiyoruz esnaf olduğumuz bizi bağkurlu göstermesi gerekmiyormu borç çıkarsın biz ödeyeceğiz. Bununla ilgili yargı yoluna gidersek kazanabilirmiyiz ? Emsal bir karar varmı varsa link verebilirmisiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla


Mesaj 09 Tem 2018 13:20
natpark Site Üyesi

Mesajlar: 36


Bilgisi olanların yardımlarını bekliyorum.


Saygılar

Mesaj 11 Tem 2018 17:50
natpark Site Üyesi

Mesajlar: 36


Bilgisi olan yokmu acaba 2008 öncesi esnaf olup bağkur kaydı olmayanlar için sorduğum soru ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.

Mesaj 11 Tem 2018 18:10
av.kazım Site Üyesi

Mesajlar: 17


21. Hukuk Dairesi 2017/5079 E. , 2017/7648 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
Davacı, müteveffa eşinin çalışmalarının 2008 öncesi olduğunu ve emekliliğe 2008 öncesi mevzuattan kazanılmış hakkı bulunduğunu belirterek davalı Kurum tarafından gerçekleştirilen 112- AK 12.115.349 sayılı 20/08/2015 tarihli işlemin iptaline karar verilmesini istemiştir.
İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesince davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararının davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, davacı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, dosyanın ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 12/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Mesaj 11 Tem 2018 23:36
mistyimage Site Üyesi

Mesajlar: 6


esnaf olduğunu ispat etmesi lazım. işe giriş bildirbegi , vergi kayıtları esnaf odası kaydı vs.  • POPULER KONULAR

Dön İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku