Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku Taahhüdü ihlal cezasına itiraz

Taahhüdü ihlal cezasına itiraz

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

fikriye Site Üyesi

Mesajlar: 22


merhabalar

Müvekkilim borcu için taahhüd vermiştir.Ödemeleri haricen mobil bankacılık aracılığı ile ödemiş açıklama kısmında "taahhüde mahsuben" yazmıştır. son ödemeyi de icra cezada olacak duruşma gününden 1 gün önce yapmıştır.dosya borcu kadar ödeme yapıldığından,icra ceza mahkemesinin vermiş olduğu karara itiraz ettik,ancak hakim "taahüde mahsuben" açıklamalı ödemeyi hangi taahhüd olduğu belli olmadığı sebebiyle itirazın reddine diye karar vermiş.Bu durumda yapabileceğim bir şey var mi?şimdiden teşekkür ederim.


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20167


fikriye yazdı:
merhabalar

Müvekkilim borcu için taahhüd vermiştir.Ödemeleri haricen mobil bankacılık aracılığı ile ödemiş açıklama kısmında "taahhüde mahsuben" yazmıştır. son ödemeyi de icra cezada olacak duruşma gününden 1 gün önce yapmıştır.dosya borcu kadar ödeme yapıldığından,icra ceza mahkemesinin vermiş olduğu karara itiraz ettik,ancak hakim "taahüde mahsuben" açıklamalı ödemeyi hangi taahhüd olduğu belli olmadığı sebebiyle itirazın reddine diye karar vermiş.Bu durumda yapabileceğim bir şey var mi?şimdiden teşekkür ederim.Üstadım konunuzla tam örtüşen bire bir karara arşivlerimizde rastlamadım. Kanaatim Asıl cezayı veren mahkemenin yatırılan şikayet konusu taksit dekontuna göre alacaklıdan bunun bu taahhütle ilgili olup olmadığı yolunda teyit alarak karar vermesi gerekirken hatalı karar verdiğini düşünmekteyim. Ayrıca itiraz mahkemesininde her ne kadar, taahhütün hangi borca istinaden belirtilmesinin gerektiği öne sürülmüş ise de bunun araştırılması yönünde karar vermesi gerektiği düşüncesindeyim. İtiraza yolu tükendiğinden konunun kanun yoluna başvurulması gerekir diye düşünüyorum.Karar yardımcı ola bilir diye düşünüyorum.

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2014/2326
Karar: 2014/2512


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 09/12/2013 gün ve 2013/18498/75000 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 25/12/2013 gün ve KYB.2013/398784 sayılı ihbarnamesi ile;

Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık ...hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair ...5. İcra Ceza Mahkemesinin 26/01/2012 tarihli ve 2011/684 Esas, 2012/29 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile sanığın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin ...6. İcra Ceza Mahkemesinin 14/06/2012 tarihli ve 2012/70 Değişik İş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Sanığın taahhüdünü içeren 03/02/2011 tarihli tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmesi gerektiği, takip masrafları ile taahhüt tarihine kadar işlemiş faiz alacağının taahhütte açıkça yer almadığı gibi bunlardan feragat edildiğine dair alacaklı vekilinin beyanının da olmadığı, dolayısıyla söz konusu taahhütün hukuken geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı nazara alınmadan, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, ...6. İcra Ceza Mahkemesinin 14.06.2012 gün ve 2012/70 Değişik İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK'nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.02.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM  • POPULER KONULAR

Dön İcra ve İflas Hukuku