Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU İŞLEMESİ NEDENİ İLE, TSK AYIRMA

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU İŞLEMESİ NEDENİ İLE, TSK AYIRMA


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20134


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
D.A. BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası : 2015/9879)
Karar Tarihi: 27/6/2018


I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, ahlaki durum gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi tesis edilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


11. OLAY VE OLGULAR

7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

8. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde muvazzaf astsubay statüsünde görev yapan başvurucu hakkında bir İnternet sitesinde yayımlanan ses kayıtları esas alınarak idari

tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat neticesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) itibarını
sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle sıralı sicil üstleri tarafından
27/5/2013 tarihinde "TSK'da kalması uygun değildir" ortak kanaatli ayırma sicil belgesi
düzenlenmiştir .

9. 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin (Sicil Yönetmeliği) 61. maddesi gereğince Jandarma
Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Komisyonda başvurucunun durumu
değerlendirilmiştir. Komisyon 11/9/2013 tarihli kararı ile başvurucu hakkında düzenlenen
sicilin uygun olduğuna karar vermiştir. Anılan kararın 21/10/2013 tarihinde İçişleri Bakanı
tarafından onaylanması ile ayırma süreci tamamlanmıştır.

1O. Başvurucu 24/12/2013 tarihinde ayırma işleminin iptali talebiyle İçişleri
Bakanlığı aleyhine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (A YİM) dava açmıştır. Başvurucu
dava dilekçesinde; hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiği ve kendisinin bilgisi dışında
yayımlandığı açık olan ses kayıtlarının idari işleme esas alınamayacağını, meslek hayatında
ve özel hayatında ahlaki bir zafiyetinin bulunmadığını ve dava konusu işlemin ölçüsüz
olduğunu ileri sürmüştür.

11. A YİM Başsavcılığı; dava konusu işlemin iptali yönünde goruş sunmuştur.
Başsavcılığın 22/7/2014 tarihli düşünce yazısında, dava konusu işleme dayanak gösterilen ses
kayıtlarının özel hayatın gizliliği kapsamında olduğu ve açıklanmasının suç teşkil edeceği
belirtilmiştir. Başsavcılık görüşünde , disiplin ve sicil durumu olumlu olan başvurucu
hakkında hukuka aykırı şekilde elde edilen kayıtlar gerekçe gösterilerek tesis edilen ayırma
işleminin ölçüsüz olduğu vurgulanmıştır.

12. AYİM Birinci Dairesinin (Daire) 16/12/2014 tarihli kararıyla davanın
oyçokluğuyla reddine karar verilmiştir. Kararda, başvurucunun evli iken kendisiyle aynı
birlikte görev yapan bir sivil memurla ilişki yaşadığına ait -dış aleme yansıyan- ses
kayıtlarının bulunduğu vurgulanmıştır. Başvurucunun toplumun genel ahlak ilkelerine aykırı
hareket ederek TSK'nın itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunduğu ve söz
konusu eylemlerinin özel hayat sınırını aştığı belirtilmiştir. Kararda, başvurucunun kamu
görevlisi olma niteliğini ve yeterliliğini yitirdiği şeklinde değerlendirmeye yer verilmiştir.

13. Karara katılmayan iki üye tarafından kaleme alınan karşıoy yazılarında ise söz
konusu eylemlerin mahremiyete ilişkin olduğu ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen
delillere dayanılarak ölçüsüz şekilde işlem tesis edildiği belirtilmiştir.

14. Karar düzeltme talebi aynı Dairenin 28/4/2015 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

15. Nihai karar 15/5/2015 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.

16. Başvurucu 15/6/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... /2015/9879

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları