SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BELİRSİZ ALACAK TALEBİ--GÖREVLİ MAHKEME

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22071
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BELİRSİZ ALACAK TALEBİ--GÖREVLİ MAHKEME

Mesaj gönderen teoman » 19 Tem 2018 10:44

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2018/651
KARAR NO: 2018/813
KARAR TARİHİ: 2.5.2018

>SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BELİRSİZ ALACAK TALEBİ--GÖREVLİ MAHKEME--NİSBİ TİCARİ DAVA6102/m.4,5/2

ÖZET : Dava, taraflar arasındaki 4 adet bağımsız bölümün satımına dair sözleşmeden doğan belirsiz alacak talebine ilişkindir. Mahkemece dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmeden tarafların gerekirse görev hususundaki delilleri sorulmadan ve toplanmadan yani ön inceleme yapılmadan davaya konu taşınmazların iş yeri vasfından olması gerekçesiyle ticaret mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verdiği görülmüştür.Türk Ticaret Kanunun 4. maddesi ve 5/2. maddesiyle özel yasalarda hangi davaların ticari dava olduğu açıkça yazılmıştır. Mutlak ticari davalarda tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın ticari nitelikte olduğunu kabul edilen davalardır. Nispi ticari davalar ise her iki taraf için ticari sayılan konulardan doğan davalardır. Nispi ticari davadan söz edebilmek için iki koşulun bir arada olması gerekir. Birinci koşul her iki tarafın da tacir olması, ikinci koşul ise davaya konu uyuşmazlığın tarafların ticari işletmesi ile ilgili olmasıdır. İstinafa konu davada ise ilk derece mahkemesince görevsizlik kararı verilirken alacağın, davalının ticari işletmesi ile ilgili olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Oysa ki nispi ticari davadan söz edebilmek için hem davalı hem de davacının tacir olması ve uyuşmazlığın da tarafların ticari işletmesi ile ilgili olması gerekir. Dosyada bu hususların tespiti yapılmadan davalıya davaya karşı cevap sunma hakkı verilmeden tarafların göreve dair deliller varsa bildirmeleri hususunda imkan tanımadan karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir.

DAVA : BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 02/11/2017 tarihli ve 2017/991 Esas, 2017/878 Karar sayılı dosyasında verilen karar istinaf incelemesi için dairemize tevzi edilmekle Dairemiz yukarda belirtilen esas sırasına kaydı yapıldı.Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ... Tic. A.Ş. ile müvekkili arasında yapılan 01/12/2013 tarihli ‘'... Projesi 31 12.2015 Satım Sözleşmesi ile müvekkili tarafından satın alınan, İstanbul, Esenyurt, Beylikdüzü, Tüyap Kavşağı'nda inşa edilmekte olan bağımsız bölümlerden bazılarının sözleşmede belirtilen teslim tarihi olan 31/12/2015 tarihinde teslim edilmediğini beyanla 31/12/2015 teslim tarihinden itibaren mahrum kalınan- şimdilik- 10.000,00 TL'lik rayiç kira bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 02/11/2017 tarih, 2017/991 Esas, 2017/878 Karar sayılı görevsizlik kararı davalı tarafından istinaf edilmiştir.

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle, somu uyuşmazlığın görülmesinde asliye ticaret mahkemesinin görevli olduğunu, dava dilekçesi ve eklerinin kendilerine tebliğ edilmediğini, görevsizlik kararının tebliği ile davadan haberdar olduklarını, yerel mahkeme gerekçesinin yerinde olmadığını, uyuşmazlığın ticaret mahkemelerinde görülmesi için yalnızca davacının tacir sıfatı taşımasının mutlaka gerekli olmadığını, kararın kaldırılmasını istinaf etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki 4 adet bağımsız bölümün satımına dair sözleşmeden doğan belirsiz alacak talebine ilişkindir.

Mahkemece dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ dilmeden tarafların gerekirse görev hususundaki delilleri sorulmadan ve toplanmadan yani ön inceleme yapılmadan davaya konu taşınmazların iş yeri vasfından olması gerekçesiyle ticaret mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verdiği görülmüştür.


Türk Ticaret Kanunun 4. maddesi ve 5/2. maddesiyle özel yasalarda hangi davaların ticari dava olduğu açıkça yazılmıştır. Mutlak ticari davalarda tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın ticari nitelikte olduğunu kabul edilen davalardır. Nispi ticari davalar ise her iki taraf için ticari sayılan konulardan doğan davalardır. Nispi ticari davadan söz edebilmek için iki koşulun bir arada olması gerekir. Birinci koşul her iki tarafın da tacir olması, ikinci koşul ise davaya konu uyuşmazlığın tarafların ticari işletmesi ile ilgili olmasıdır. İstinafa konu davada ise ilk derece mahkemesince görevsizlik kararı verilirken alacağın, davalının ticari işletmesi ile ilgili olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Oysa ki nispi ticari davadan söz edebilmek için hem davalı hem de davacının tacir olması ve uyuşmazlığın da tarafların ticari işletmesi ile ilgili olması gerekir. Dosyada bu hususların tespiti yapılmadan davalıya davaya karşı cevap sunma hakkı verilmeden tarafların göreve dair deliller varsa bildirmeleri hususunda imkan tanımadan karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Tarafların açıklanan hususlarda beyanları ve delilleri sorulduktan sonra oluşacak kanaate göre görev hususunun değerlendirilmesi için ilk derece mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılması, istinaf talebinin kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

İstinaf talebinin KABULÜNE,

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 02/11/2017 tarih, 2017/991 Esas, 2017/878 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

Dosyanın, gerekçede belirtilen hususlar çerçevesinde karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine İADESİNE,

35,90 TL maktu karar ve ilam harcının davacıdan ilk derece mahkemesince hazine adına tahsiline,

İstinaf kanun yoluna başvurulan davalı tarafından yatırılan istinaf kanun yolu harcının talep halinde ilk derece mahkemesince kendisine iadesine,

İstinaf kanun yoluna başvuru için yapılan yargılama giderlerinin esas karar ile birlikte ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine,

Davanın ve dosya üzerinde yapılan yargılamanın niteliği ve avukatlık asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurularak aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulan için vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

Dair; dosya üzerinde, tarafların ve vekillerin yokluğunda oy birliği ile KESİN olarak verilen karar, açıkça okundu. 02.05.2018


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla