Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları GBT KAYDININ TUTULMASI, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKININ İHLALİDİR

GBT KAYDININ TUTULMASI, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKININ İHLALİDİR


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20116


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
GENEL KURUL
KARAR
E.Ç.A. BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2014/5671)I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru, hırsızlık suçlarına ilişkin bilgilerin adli sicil arşiv kaydında tutulması ve Genel Bilgi Toplama Sistemi'ne kaydedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.111. OLAY VE OLGULAR

9. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

10. Başvurucu 6/10/1971 tarihinde doğmuştur. Başvurucu, esnaf olup bakkal
dükkanı işletmektedir.

11. Başvurucu 9/10/1989, 10/10/1989 ve 19/10/1989 tarihlerinde işlediği üç ayrı
fiilden dolayı 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine
göre hırsızlık suçu kapsamında İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/3/1990 tarihli
kararıyla ağır para cezaları ile cezalandırılmış ve başvurucunun cezaları ertelenmiştir.

12. Başvurucunun adli sicil kaydının silinmesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine
İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 9/4/1996 tarihli kararıyla tecilli cezanın işlenmemiş
sayılarak adli sicil kayıtlarından silinmesine karar vermiştir.

13. Başvurucu 30/6/2006 tarihinde Genel Bilgi Toplama (GBT) Sisterni'nde
bulunan kaydının silinmesi talebiyle Emniyet Genel Müdürlüğüne müracaat etmiştir.

14. Başvurucunun dilekçesi idarenin ilgili birimleri tarafından başvurucu
hakkındaki adli sicil kaydının düzenlendiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne iletilmiştir. İzmir
İl Emniyet Müdürlüğünün 8/8/2006 tarihli yazısıyla Bilgi Toplama Yönergesi (Yönerge)
gereğince başvurucu hakkındaki bilgi formlarının iptal edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu yazı
başvurucuya 26/7/2006 tarihinde tebliğ edilmiştir.

15. Başvurucu, GBT sisteminde bulunan kaydının silinmesi amacıyla İçişleri
Bakanlığı aleyhine Ankara 9. İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır.


16. Mahkeme, 11/4/2008 tarihli kararıyla davayı reddetmiştir. Mahkeme kararında
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi (KİHBİ)
Başkanlığınca çıkarılan 29/3/2005 tarihli Yönerge'de yer alan hükümlere yer verilmiştir.
Kararda; kamu güvenliğinin ve suç ve suçluyla mücadelenin etkin şekilde sağlanması
amacıyla Yönerge ile bazı suç tiplerinden hüküm giyenler hakkında GBT sistem kaydının
nasıl tutulacağının düzenlendiği, Yönerge'nin 9. maddesinin (b) bendinde hırsızlık suçunun
da bu suç türleri arasında gösterildiği belirtilmiştir. Bu nedenle hırsızlık suçundan
cezalandırılan başvurucu hakkında tutulan GBT sisteminden kaydının silinmesi için yapılan
başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olmadığı ifade edilmiştir.

17. Başvurucunun temyiz istemi Danıştay Onuncu Dairesinin 23/5/2012 tarihli
kararıyla reddedilerek hüküm onanmıştır.

18. Başvurucunun karar düzeltme istemi aynı Dairenin 12/2/2014 tarihli kararıyla
reddedilmiştir.

19. Nihai karar, başvurucuya 2/4/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

20. Başvurucu 17/4/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

VI. HÜKÜM
Açıklanan gerekçelerle;

A. Kamuya açık belgelerde başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebinin
KABULÜNE OYBİRLİĞİYLE,

B. 1. Adli sicil arşiv kaydı nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine
ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ
OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

2. Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL
EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

C. Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının
İHLAL EDİLMEDİĞİNE Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman
Alifeyyaz PAKSÜT, Muammer TOPAL, Hasan Tahsin GÖKCAN ve Yusuf Şevki
HAKYEMEZ'in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

D. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA,

E. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 7/6/2018
tarihinde karar verildi.


KARARIN TAM METNİ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 0724-2.pdf

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları