Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Ceza Daireleri Kararları HACİZ İHBARNAMESİNE (89/1) VEKİLİN İTİRAZINDAN ASİLİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI.

HACİZ İHBARNAMESİNE (89/1) VEKİLİN İTİRAZINDAN ASİLİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI.


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20550


T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/8858
KARAR NO:2018/5744
KARAR TARİHİ: 08.05.2018

>HACİZ İHBARNAMESİNE (89/1) GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA VEKİLİN İTİRAZINDAN ASİLİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI.


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçuna ilişkin kurulan hükme yönelik incelemede;

Birinci haciz ihbarnamesine 16.05.2014 tarihinde vekil aracılığıyla itiraz edildiğinden, vekilin beyanından asilin sorumlu tutulamayacak olması nedeniyle, beraat kararı verilmesi gerekirken suçun yasal unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi sonucu itibariyle doğru olup şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak,

2) Tazminata ilişkin kurulan hükme yönelik incelemede;

Şikayet dilekçesinde, istenen tazminat miktarı belirtilmediğinden, şikayetçi vekili tarafından İİK'nın 89/4. maddesine uygun olarak açılmış bir tazminat davasının bulunmadığının kabulü ile sonucu itibariyle doğru olan tazminatın reddi kararına yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 08.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Ceza Daireleri Kararları