Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Anayasa Mahkemesi Kararları Bireysel Başvuru Kararları HAGB KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN

HAGB KARARININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20116


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
UMUT KILIÇ BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2015/16643)
Karar Tarihi: 4/4/2018


I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvuru , hakimlik mülakatı esnasında Cumhurbaşkanı'na ve mülakatı yapan kamu görevlilerine yönelik ifadelerden dolayı verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.11. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir :

6. 1991 doğumlu olan başvurucu 21/4/2015 tarihinde adli yargı hakim adaylığı
mülakatına girmiştir.

7. Adli Yargı Hakim Adaylığı Mülakatı Kurulu (Kurul) tarafından düzenlenen
21/4/2015 tarihli tutanakta başvurucu ile ilgili şu tespitlere yer verilmiştir:
"21/04/2015 tarihide Adli Yargı Hakim adaylığı mülakatı devam ederken ...

Umut Kılı;
mülakatı apılmak üzere salona alındığında; ayrılan yere oturabileceği ifade edildiğinde
kendisine gösterilen yere oturup, kimliği hakkında bilgi vermeyeceğini zaten bilgilerinin
komisyonun elinde olduğunu söyleyerek komisyon ve mesleki soru yöneltileceği kendisini
tanıtmasını tekrar söylenmesine rağmen kendisinin mağdur olduğu daha önce yüksek puanla
azılı yarışma sınavını kazanmasına rağmen elendiğini belirterek, mülakat komisyonu
olarak bizlere mevcut sistemin iş birlikçisi olduğumuz faşist Ak Parti iktidarının akları
olduğumuz yönünde hakaretlerde bulunması üzerine mülakat salonundan çıkması aksi halde
böyle konuşmaya devam etmesi halinde polis çağrılacağı ifade edilmesine rağmen aynı
şekilde konu maya devam ederek, 'sizler busunuz polislerle susturursunuz susmayacağım,
sizler iktidarın iş birlikçisiniz, emek hırsızısınız' şeklinde hakaretlere devam ettiği salona
polis çağırılıp şahıs dışarı çıkarılırken 'hırsız, katil Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan
attığı duyulmuş olup, şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanına ve mülakat görevini yapan
komisyona hakaret eylemlerinden dolayı iş bu tutanak tanzim edilmek suretiyle görevli polis
memurlarına intikal ettirilmiştir. "8. Kurulun yukarıda belirtilen tutanağa dayanarak yaptığı şikayet üzerine yapılan
soruşturma neticesinde başvurucunun cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine karşı
görevinden dolayı hakaret suçlarından cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlenmiştir.

9. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda aşağıdaki
gerekçelerle, başvurucunun cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine karşı görevinden
dolayı hakaret suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiştir :

"... sanığın . . . mülakat komisyon üyelerine yönelik eleştiri sınırlarının ötesinde
katılanların onur ve haysiyetini inci/tici, küçük düşürücü nitelikte sözler saifettiği,
devamında . . . mülakat salonundan, emniyet görevlileri tarafından çıkartılmak istenildiği
esnada ... Cumhurbaşkanı 'na yönelik, eleştiri sınırlarının ötesinde onur ve haysiyeti inci/tici,
küçük düşürücü nitelikte sözler sarfettiği, ... Cumhurbaşkanı 'na hakaret suçu ile ilgili olarak
atılı sözleri sarfettiğini kabul ettiği, TCK nun 125/3-a maddesi kapsamında hakaret suçu ile
ilgili olarak olay tutanağında belirtilen sözleri saifetmediğini belirttiği, sanığın hazırlık
soruşturması sırasında C.Savcılığında ve sorgu esnasında tesbit olunan ifadeleri, resmi
belge niteliğini haiz 21/04/2015 tarihli "tutanaktır" başlıklı bir sayfadan ibaret kamu
görevlisi katılanların isim ve imzalarının bulunduğu belge ve tüm dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde CMK nun 235/4 maddesi de gözetilerek, olay tutanağında isim ve
imzaları bulunan suçtan zarar görenlerin dinlenilmeleri yoluna gidilmediği, açıklanan
şekilde olay tutanağında belirtilen sözlerin sanık tarafından olay ortamında saifedildiği, bu
sözler ile ilgili olarak hakaret kastının bulunmadığına dair vaki savunmanın da atılı suç
yaptırımından kurtulmaya yönelik olduğu, açıklanan nedenlerle hükümde belirtilen suçlarır.
yasal unsurları itibari ile ayrı ayrı oluştuğu ... "


10. Başvurucunun bu karara itirazı 9/9/2015 tarihinde reddedilmiştir. Ret kararı
başvurucuya 28/9/2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

11. Başvurucu 26/10/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

V. İNCELEME VE GEREKÇE

15. Mahkemenin 4/4/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip
gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları
16. Başvurucu; hakaret olmamakla birlikte ağır eleştiri niteliği taşıyan sözlerinden
dolayı cezalandırılmış olması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia etmektedir.
Başvurucu ayrıca, cumhurbaşkanına hakaret suçunun Anayasa'ya aykırılığı yönündeki
iddialarının kabul edilmemesi, duruşmalar esnasında Cumhuriyet savcısının bulunmaması,
mağdur şahısların dinlenilmemiş olması ve bu nedenle hangi koşullarda -bir kısmını
söylediğini kabul ettiği , bir kısmını ise kabul etmediği- hangi sözleri sarf ettiğinin açıklığa
kavuşturulmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.KARARIN TAM METNİ
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.go ... 2015/16643

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Bireysel Başvuru Kararları