Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Banka ve Tüketici Hukuku OTO YIKAMA SIRASINDA AYIPLI HİZMET

OTO YIKAMA SIRASINDA AYIPLI HİZMET

Bankacılık İşlemleri, Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale, Tüketici Kredisi, Mortgage, Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri...

sefer ahmet Site Üyesi

Mesajlar: 2


İyi Günler Oto yıkama şirketi aracımı yıkarken motoruna su kaçırıyor.Su kaçması sonucunda motor da arıza meydana geliyor 1000 lira masraf çıktı.Bu masrafı kendim ödedim bunu geri alabilmek için önce ihtarname çekip tüketici hakem heyetine başvurmam mı gerekiyor.Başka bununla ilgili yapabileğim bir yol var mıdır?admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28345sefer ahmet yazdı:
İyi Günler Oto yıkama şirketi aracımı yıkarken motoruna su kaçırıyor.Su kaçması sonucunda motor da arıza meydana geliyor 1000 lira masraf çıktı.Bu masrafı kendim ödedim bunu geri alabilmek için önce ihtarname çekip tüketici hakem heyetine başvurmam mı gerekiyor.Başka bununla ilgili yapabileğim bir yol var mıdır?


Aşağıda paylaştığım Yargıtay kararında da belirtildiği üzere ilk olarak Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. Süreç hakkında bilgi ve karar paylaşmaya lütfen devam ediniz.

Saygılarımızla...


YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/11606
KARAR NO : 2013/16930


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı T...'a ait oto yıkama yerine bıraktığı aracının, diğer davalı tarafından içinin yıkanması sırasında araba kokusunun devrilip ön konsolunun hasar görmesine neden olduğunu, sigorta şirketinin de sorumluluğu bulunduğunu ileri sürerek 6.563,16 TL zararının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı B... tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, araç yıkama hizmeti alınması sırasında doğan zararın tazminine ilişkidir. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ayıplı hizmet satışına dayanmakta olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacı ve davalı B...'un temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:
Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, 2. bentte gösterilen nedenle davacı ve davalı Burhan Cankurt'un temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, peşin alınan 78.00 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.


Dön Banka ve Tüketici Hukuku