Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OTO YIKAMACIDA ARACIN HASAR GÖRMESİ

OTO YIKAMACIDA ARACIN HASAR GÖRMESİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 20521


YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/11606
KARAR NO : 2013/16930


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı T...'a ait oto yıkama yerine bıraktığı aracının, diğer davalı tarafından içinin yıkanması sırasında araba kokusunun devrilip ön konsolunun hasar görmesine neden olduğunu, sigorta şirketinin de sorumluluğu bulunduğunu ileri sürerek 6.563,16 TL zararının davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı B... tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, araç yıkama hizmeti alınması sırasında doğan zararın tazminine ilişkidir. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ayıplı hizmet satışına dayanmakta olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacı ve davalı B...'un temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:
Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, 2. bentte gösterilen nedenle davacı ve davalı Burhan Cankurt'un temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, peşin alınan 78.00 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları