Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku HAGB KARARI TERÖR SUÇLAMASI İLE VERİLMİŞSE MEMURİYETE DÖNÜŞE ENGEL OLUR MU

HAGB KARARI TERÖR SUÇLAMASI İLE VERİLMİŞSE MEMURİYETE DÖNÜŞE ENGEL OLUR MU

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

CoskunISIKDEMIR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 468
Konum: Fethiye/MUĞLA657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının memuriyete girmeye engel olacağı belirtilmiştir.

Memur olmaya ve memur kalmaya engel hapis cezaları 657 sayılı Kanunun 48/A ve 98 inci maddelerinde yer alan düzenlemelere göre; "Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu nedeniyle hapis cezası almış olanlar; Devlet memurluğuna alınmaz ve memuriyete daha önce girmiş ise görevlerine son verilir."

Yukarıda sayılan suçlar bakımından verilen hapis cezasının süresinin ne kadar olduğuna ve bu suçların kasten işlenip işlenmediğine bakılmaz, aldıkları bu kapsamdaki cezalar affedilmiş olsa bile, memur olamazlar ve memur kalamazlar.


above us only sky...

nevzatj Site Üyesi

Mesajlar: 45


Anayasa mahkemesinin , Yargıtayın ve Memurlar için Danıştayın HAGB il ilgili yerleşik karar ve ictihatları var.
Türk hukuk sistemininde HAGB kararlarının bir mahkumiyet anlamı taşımadığı tartışmasız bir gerçektir.
Zaten Adli Sicil kaydında da bir mahkumiyet olmadığından dolayı her HAGB ile ilgili her hangibir ibare bulunmaz.
Sabıkası olmayan bir vatandaşla hakkında HAGB kararı bulunan bir vatandaş aynıdır; Tâ ki 5 yıllık denetim süresinde yani HAGB kararı askıdayken yeni bir suç işlenirse ertelenen HAGB dosyası askıdan iner hüküm açıklanır ve istinaf temyiz sureçlerinin sonunda mahkumiyet varsa hüküm ertelenen hükum kişi hakkında artık bir mahkumiyet hükmü olur ve Adli sicil kaydında yerini alır.
Fetö ile irtibat iltisaktan Devlet memuriyetinden KHK ile uzaklaştırılanlar ceza yargılamalarında HAGB alsalar dahi mesleğe dönemezler çünkü meslekten atılmalarına neden olan işlem HAGB değil KHK dır, Biri idari biride Adli bir işlem ve bir birinden ayrıdırlar.

Kişi hakkında KHK tararruf ve işlemi yokken sadece HAGB işlemiyle memuriyetten atılması gibi bir durum söz konusu olamaz varsa Anayasaya (Masumiyet karinesinin ihlali) aykırıdır.

Önceki

Dön Ceza Hukuku