İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22070
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen teoman » 14 Ağu 2018 10:35

İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ1-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bir tarafta, (...............Temlik Edenin adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Eden” olarak geçecektir) ile diğer tarafta (..................Temlik Alanın adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Alan” olarak geçecektir.) arasında aşağıdaki şartlarla bir İpoteğin Temliği Sözleşmesi imzalanmıştır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU
Temlik alan, temlik eden ile aralarında imzalanmış …/…/… tarihli ipoteğin temliki sözleşmesi çerçevesinde ….TL. tutarındaki alacağın tamamını ödemek suretiyle ve bütün borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183. maddesi ve devamı hükümleri gereğince tapunun …. ada … parsel deki taşınmazın ipoteğini devralmıştır.

3-) TEMLİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Temlik Eden, iş bu temlik sözleşmesinin imzalandığı tarihte belirtilen tutar kadar doğmuş ve doğacak alacağı bulunduğunu, alacağın varlığına ilişkin tüm belgeleri Temlik Alan’a ibraz edeceğini ve bu alacakların daha önce hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devir ve temlik edilmediğini, temlik alan ile arasındaki temlik edilen ipotekli alacakların kaynağını teşkil eden sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya sözleşmenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen bir vakanın gerçekleşmesi halinde bu hususları derhal Temlik Alan’a bildireceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

3-) TEMLİK ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Temlik Alan, yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye ve Temlik edilen ipotekli taşınmaza ilişkin alacağı/alacakları takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza yetkilidir. Temlik Alan, alacakla ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda doğacak sıkıntılardan sorumlu değildir.

Taraflar işbu Temlik Sözleşmesi gereğince yapılacak ödemelerin ifa yerinin (…….) olması konusunda mutabık kalmışlardır.

4-) TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Tebliğe esas ikametgah adresleri yukarıda belirtilmiş olup, değişiklik diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılan tebligat geçerli ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

5- ) UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ;
Doğacak uyuşmazlıklarda; yetkili ve görevli mahkeme 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre belirlenir.[1]


İşbu sözleşme taraflar arasında .../.../... tarihinde imzalanmış olup iki nüshadır.

TEMLİK EDEN TEMLİK ALAN
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır (6100 S. K. m. 17).


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla