Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri İCRA DOSYASINA FAZLA ÖDENEN MEBLAĞIN İADESİ MUHTIRASI (2004 S.K. m. 361)

İCRA DOSYASINA FAZLA ÖDENEN MEBLAĞIN İADESİ MUHTIRASI (2004 S.K. m. 361)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2710


T.C.
.......İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO : …/... E.BORÇLU :

VEKİLİ :

ALACAKLI(LAR) :


İcra takip dosyamıza takip iptal edilmeden önce ödenen ..TL fazla ödemenin tarafınıza yanlışlıkla tediye edildiği anlaşılmıştır. Tarafınıza iptal edilen takip dosyası kapsamından ödenmiş bulunan ….TL’nin iş bu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı, tarafınıza tebliğ olunur. …/ …/.......
… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza


> 2004 S. K. m. 361: İcra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır.


www.kararara.com

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri