Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ MÜZEKKERESİ ÖRNEĞİDİR

BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ MÜZEKKERESİ ÖRNEĞİDİR

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2827


T.C
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO : .../ … E.


… ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE


ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :


İcranın geri bırakılmasını teminen müdürlüğümüz dosyasına ibraz olunan ve ekte fotokopisini sunmuş olduğumuz .../.../... tarihli, ... numaralı, ... bedelli vadesiz teminat mektubu tutarının, takibe konu ilamın Yargıtay'dan onanarak dönmesi nedeniyle, dosyamıza ödenmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeten Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ …


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BANKA HESAP NUMARASI:


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

www.kararara.com

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri