Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları İCRA SIRA CETVELİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ

İCRA SIRA CETVELİNİN BORÇLUYA TEBLİĞİ


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 19777


T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2002/3156
KARAR NO: 2002/4717
KARAR TARİHİ: 18.6.2002


>İCRA SIRA CETVELİNİN BORÇLUYA DA TEBLİĞİN GEREKTİĞİ


DAVA : Taraflar arasındaki şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : İİK.nun 141.maddesi hükmüne göre "alakadarlar" deyimine borçlu da dahil olup, sıra cetvelinin borçluya tebliği gerekir. Ancak Yasanın 142.maddesinde açıkça "her alacaklı" denilmek suretiyle şikayet hakkı da borçluya teşmil edilmeyecek şekilde ifade edilmiş olduğundan borçlunun şikayet hakkı yoktur. Esasen bir alacaklının sırasına itiraz etmekte borçlunun hukuki yararı, dolayısıyla da davacı-borçlunun aktif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bu husus gözetilerek şikayetin (itirazın) dinlenme olanağı bulunmadığından davanın reddedilmiş olması doğru olmakla beraber ayrıca hüküm fıkrasında davalının Vergi Dairesine borcundan dolayı icra dosyasındaki alacaktan mahsubuna kararda yer verilmiş olması isabetli değil ise de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın ilk satırında "davanın reddine" sözcüklerinden sonra gelen "... ancak davalı (alacaklı İbrahim Kilit'in) Vergi Dairesine borcu olup belediye nezdinde haczedildiğinden bu alacağın icra dosyasından mahsubuna" sözcüklerinin karardan çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.6.2002 gününde oy birliğiyle karar verildi.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları